ใกล้ 100% พิษโควิด-19 ผู้โดยสารสุวรรณภูมิลดลงทุกวัน ล่าสุดวูบ 97.3% เหลือไม่ถึง5พันคน

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) รายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 00.00 – 23.59 น.

1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 147 เที่ยวบิน แบ่งเป็น

1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 96 เที่ยวบิน

– เที่ยวบินขาออกจำนวน 46 เที่ยวบิน
– เที่ยวบินขาเข้าจำนวน 50 เที่ยวบิน

1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 51 เที่ยวบิน

– เที่ยวบินขาออกจำนวน 26 เที่ยวบิน
– เที่ยวบินขาเข้าจำนวน 25 เที่ยวบิน

2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 4,552 คน

2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 2,563 คน แบ่งเป็น

– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,011 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 552 คน

2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1,989 คน แบ่งเป็น

– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 709 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,280 คน

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่ามีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 85.5 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 97.3

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ.ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 552 คน ตรวจพบผู้โดยสารคนไทยที่มาจากต่างประเทศมีไข้ 38 คน เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผล Lab ออกมาเป็น Negative จำนวน 37 คน จึงให้เข้าประเทศและให้ไป State quarantine

ส่วนอีก 1 คน อยู่ระหว่างรอผล Lab รวมทั้งพบลูกเรือเข้าเกณฑ์ PUI จำนวน 1 คน ส่งต่อโรงพยาบาล และในส่วนผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,011 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

ทั้งนี้ ในวันที่ 2 เมษาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 188 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 185 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 74 คน ตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ