“ธนารักษ์” คัดที่ราชพัสดุสร้างบ้านคนจน 4.5 แสนต่อหลัง-ผ่อน 2.5 พันบาท


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมดำเนินโครงการบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยนำที่ราชพัสดุในภูมิภาคต่างๆ มาก่อสร้างบ้าน เพื่อจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ลำดับแรกให้สิทธิแก่ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในรอบนี้ก่อน หลังจากนี้กรมจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เตรียมแผนดำเนินโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายพชรกล่าวว่า กรมจะร่วมหารือกับหลายหน่วยงาน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) การเคหะแห่งชาติ และธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งในส่วนของ ส.อ.ท.จะขอให้ช่วยจัดผู้รับเหมาก่อสร้างหรือวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาต่ำ ส่วนธนาคารของรัฐทั้งสองแห่งจะช่วยสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อยในการเช่าซื้อบ้าน

“เบื้องต้นแต่ละภาคจะต้องมีการก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 1 แปลง กรมจะทำโครงการนี้ในลักษณะประชารัฐ คือ ถ้าเอกชนอยากมีส่วนร่วมก็เข้ามาได้ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลเคยมีโครงการบ้านประชารัฐ ดึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาร่วม แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น ในครั้งนี้จึงเชิญ ส.อ.ท.ในฐานะผู้ผลิตสินค้าต่างๆ เข้ามาร่วมโครงการ” นายพชรกล่าวและว่า สำหรับราคาบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อยตั้งเป้าไว้ว่า ไม่ควรเกิน 4.5 แสนบาทต่อหลัง มีอัตราค่าผ่อนชำระอยู่ที่ 2.5 พันบาทต่อเดือน ส่วนรายละเอียดของโครงการอยู่ระหว่างสรุป

นายพชรยังกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านเพื่อผู้สูงอายุหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ว่า ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่า ก่อนที่กรมจะดำเนินการก่อสร้างโครงการ ควรสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยว่า เห็นด้วยหรือไม่ เพื่อลดกระแสคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ต้องประสานกับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยว่า มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมพัฒนาโครงการหรือไม่ เพราะซีเนียร์คอมเพล็กซ์จำเป็นต้องมีสถานพยาบาลเข้าไปดูแลด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisement