ติวเข้มแคมป์คนงานก่อสร้าง 409 แห่ง ยึดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด

กทม. ประชุมติวเข้มแคมป์คนงานก่อสร้าง 409 แห่ง ยึดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในพื้นที่ก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครประกาศอย่างเคร่งครัด

ประกอบด้วย มาตรการสำหรับการควบคุมคนงานในที่พัก ไซต์งานก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายคนงาน นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ร่วมกันเผยแพร่มาตรการที่ประกาศให้แรงงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแคมป์คนงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 409 แคมป์ มีแรงงานต่างด้าวกว่า 62,000 คน โดยแคมป์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตบางเขน ห้วยขวางและลาดพร้าว ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ามีการระบาดในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก

กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2018 (Covid-19) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2564 เพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการและผู้ดูแลแคมป์คนงานได้นำไปปฏิบัติ

Advertisment

สำหรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานขณะนี้ ประกอบด้วย กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่สถานพยาบาลได้จะดำเนินการจัดตั้งแคมป์แยกกักตัว (camp isolation) เพื่อใช้พื้นที่แคมป์คนงานเป็นโรงพยาบาลสนามให้การรักษาผู้ติดเชื้อ และแยกผู้ไม่ติดเชื้อออกจากพื้นที่

กรณีพบผู้ติดเชื้อน้อยจะดำเนินการจัดตั้งแคมป์กักตัว (camp quarantine) โดยนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาและให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดให้พักอาศัยในแคมป์ เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็น camp quarantine

อย่างไรก็ตาม หากพบผู้ติดเชื้อในแคมป์ให้ผู้ประกอบการรีบประสานแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ให้ทราบโดยเร่งด่วน รวมทั้งให้ดูแลสวัสดิการ การอยู่อาศัย อาหาร และสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับคนงาน อาทิ ประกันสังคม เพื่อให้คนงานที่ติดเชื้อได้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์

นอกจากนี้ที่ผ่านมาพบว่าการติดเชื้อของคนงานเกิดจากการใช้พื้นที่สาธารณะและเกิดจากการดื่มน้ำร่วมกัน ขอให้จัดหากระบอกน้ำติดชื่อคนงานเพื่อให้คนงานได้ใช้แยกกันเป็นส่วนตัว รวมทั้งหมั่นทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำสม่ำเสมอ

Advertisment

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักการโยธา มีโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลรวมจำนวนทั้งสิ้น 737 โครงการ และมีจำนวน 602 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง สำหรับในวันนี้เป็นการเชิญผู้ประกอบการ เจ้าของแคมป์ขนาดใหญ่ จำนวน 140 โครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามและสำนักการโยธาจะติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กทม.กำหนดต่อไป