เปลี่ยนผ่านสู่ “ใบไม้ใบใหม่”  เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทบางจาก

วันนี้ โลโก้ “ใบไม้” ของบางจากฯ ที่คุ้นตากันมานานกว่า 20 ปี ได้เปลี่ยนผ่านสู่โลโก้ “ใบไม้ใบใหม่”
สีสดใส สะดุดตา และสร้างความตื่นตาตื่นใจ ชวนให้ใครหลายคนอยากรู้ถึงก้าวย่างต่อไปจากนี้ของบางจากฯ

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล่าว่า “การปรับโลโก้และอัตลักษณ์องค์กรในครั้งนี้ตอบโจทย์หลาย ๆ อย่าง เป็นจังหวะที่ดีในหลายๆ ด้าน หลังจากบางจากฯ ได้ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมาแล้วพอสมควร วันนี้ เราขยับขยายจาก single product company คือ ขายน้ำมันผ่านปั๊มเพียงอย่างเดียว กลายเป็นมีความหลากหลาย จากเดิมที่มีกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ และ ธุรกิจการตลาด ขยายสู่ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะ scale up ในอัตราเร่ง เพราะแม้วันนี้แต่ละกลุ่มธุรกิจของบางจากฯ จะแข็งแรง แต่ถ้าเทียบในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกนั้นเราถือว่ายังเล็ก มีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก”

ชัยวัฒน์   กล่าวต่อว่า  วันนี้ บางจากฯ เปลี่ยนไปจากเดิม เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาและมีความมั่นคงยั่งยืนในระดับหนึ่ง จากเคยเป็นบริษัทลูกของบริษัทอื่น สู่วันนี้ที่ กลายเป็น “กลุ่มบริษัทบางจาก” มีบริษัทย่อยในกลุ่มรวมกว่า 65 บริษัท ภายใต้ 5 กลุ่มธุรกิจ อยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก

บางจากฯ เน้นที่การลงมือทำก่อนพูดเสมอ เมื่อลงมือปรับตัวมามากแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นและจับต้องได้ โดยจากที่บางจากฯ เคยมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เฉลี่ยปีละ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีพ.ศ. 2558-2563 มา 9 เดือนแรกของปี 2565 นี้ มี EBITDA รวม 37,773 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและมั่นคง เป็นจังหวะที่ดีในการทำให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนขึ้น ผ่านอัตลักษณ์และโลโก้ใหม่ วิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ที่ปรับให้สอดคล้องกับการเติบโตขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทบางจากในวันที่บริบทต่างไปจากเดิม

“โลโก้ใบไม้ใบใหม่จะช่วยสะท้อนวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทบางจากในการ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว หรือ Crafting a Sustainable World with Evolving Greenovation” ที่ชัดคมขึ้นกว่าเดิม โดยยังให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)  กับ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) โดยในด้านหนึ่ง เราเน้นการ scale up ธุรกิจที่มาตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงาน ขณะที่ อีกด้านหนึ่ง เราก็มองหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างสมดุลที่ดีในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งไม่ได้ทำได้ทันทีเหมือนการปิดสวิตซ์ไฟ ที่สำคัญคือ ระหว่างนี้ เราก็มาช่วยรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ ในทิศทางที่โลกกำลังมุ่งไป”

ซีอีโอกลุ่มบริษัทบางจาก กล่าวเพิ่มเติมว่า สีทั้ง 4 บนโลโก้ใบไม้ใบใหม่ เปรียบได้กับความหลากหลายของกลุ่มบริษัทบางจากในวันนี้ ซึ่งไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันอย่างเดียว นอกจากพลังงานที่ใช้เติมรถ ต่อยอดมาถึงการ energizing lives หรือพลังงานที่เติมเข้าไปในชีวิตคน เช่น ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งเรื่อง พรีไบโอติกส์ (prebiotics) โพรไบโอติกส์ (probiotics) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมาก เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่แค่เติมน้ำมัน หรือ ซื้อกาแฟในปั๊ม อีกต่อไป

ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว การเปลี่ยนโลโก้ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยตอกย้ำการก้าวออกจากวิกฤตโควิด-19 อย่างแข็งแกร่ง แต่ยังสื่อถึงความพร้อมในการขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตที่มั่นคง ควบคู่ไปกับ สร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่บางจากฯ ยืดถือเป็นแนวทางการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด

โลโก้ “ใบไม้ใบใหม่” ของกลุ่มบริษัทบางจาก ออกแบบให้ดูทันสมัยและมีความมินิมอล ปรับเปลี่ยนโดยยังคงตัวตนและกลิ่นอายความเป็น “บางจาก” เอาไว้ จากรูปทรง “ใบไม้” ที่พัฒนามาจากใบไม้ในสัญลักษณ์เดิม และนำมาผสมผสานกับรูปทรงวงจร Mobius ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง และวงจร Infinity ที่สื่อถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สะท้อนแนวทางและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก

โลโก้ใบไม้ใบใหม่ประกอบไปด้วย 4 สีหลัก ที่แฝงความหมาย สะท้อนวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว”

  • สีเขียว Evolve หมายถึง พลังที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
  • สีเขียวอ่อน Sustainability หมายถึง การสร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน
  • สีส้ม Innovation หมายถึง ความคิด นวัตกรรม พร้อมที่จะก่อเกิดเป็นสิ่งใหม่
  • สีเทา Balance หมายถึง ความสมดุลในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ”คุณค่า” และ “มูลค่า”