ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ ลงเสาเอกก่อสร้างโรงงาน ดอยหล่อ เชียงใหม่

ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ ลงเสาเอกก่อสร้างโรงงาน ดอยหล่อ เชียงใหม่

เชียงใหม่– ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ กลุ่มบริษัทเครือ ไฮไลฟ์ ( HYLIFE GROUP ) ได้ฤกษ์จัดพิธีพราหมณ์ลงเสาเอกและเสาโทโรงงานเพื่อเสริมสิริมงคล

มร.ชูโบดีบ ดัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ กลุ่มบริษัทเครือ ไฮไลฟ์ ( HYLIFE GROUP ) และดร. บัณฑิต จำรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากขวา) บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผัก/ผลไม้แปรรูป จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฤกษ์วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จัดพิธีลงเสาเอกและเสาโทโรงงานผลิตผัก/ผลไม้แปรรูป ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนก่อสร้างโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 35 ไร่ แบ่งเป็น 5 อาคาร มูลค่าก่อสร้างโรงงานเฟสแรกกว่า 400 ล้านบาท มีกระบวนการผลิตทั้งหมด 3 รูปแบบ ประกอบด้วย Fresh cutting Vacuum Fried และ Air Dry โดยคาดว่าจะก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จไตรมาส 2/2567

มร.ชูโบดีบ ดัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ (HYLIFE GROUP) เชียงใหม่

ดร. บัณฑิต จำรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด


ปัจจุบัน ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ ภายใต้แบรนด์ เฟรชโก้ (FreshCo) ผลไม้สดพร้อมรับประทานมีวางจำหน่ายแล้วที่ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ตและท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่ และแบรนด์ฟันโก้ (FunCo) ผลไม้อบแห้ง อบกรอบมีวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Shoppee และ Lazada บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการส่งออกผลไม้อบกรอบไปยังต่างประเทศ การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้จะช่วยเร่งอัตรากำลังการผลิตให้กับทางบริษัทฯ ในการจัดจำหน่ายได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โทร. 061-2972888 หรือ https://www.hylifeglobalfood.co.th