คณิต ม.5 เรียนอะไรบ้าง ? ติวคณิต ม.5 กับ WE BY THE BRAIN พร้อมลุยทุกสนามสอบ!

คณิต ม.5 เรียนอะไรบ้าง ? ติวคณิต ม.5 กับ WE BY THE BRAIN พร้อมลุยทุกสนามสอบ!

แน่นอนว่าคณิต ม.5 เรียนอะไรบ้างนั้น ย่อมจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น เน้นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์, การแก้ปัญหา, และการใช้ความรู้ในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ ม.5 ยังส่งเสริมทักษะในการทำงานกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่ท้าทายมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากรู้ว่าคณิต ม.5 เรียนอะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหา ในบทความนี้พี่ ๆ ได้สรุปมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

คณิต ม.5 เรียนอะไรบ้าง ?

คณิต ม.5 เรียนอะไรบ้าง ? ในหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 น้อง ๆ จะได้เรียนหัวข้อที่มีความซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเทียบกับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งจะประกอบด้วย

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 • บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ศึกษาเรื่องรูปสามเหลี่ยม ความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านในรูปสามเหลี่ยม รวมถึงฟังก์ชันตรีโกณมิติ เช่น ไซน์, โคไซน์, แทนเจนต์
 • บทที่ 2 เมทริกซ์ จะเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเมทริกซ์, ดีเทอร์มิแนนต์, เมทริกซ์ผกผัน และการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น
 • บทที่ 3 เวกเตอร์ จะเรียนเกี่ยวกับเวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์, ระบบพิกัดฉากสามมิติ, เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก, ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 

 • บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน จะเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของจำนวนเชิงซ้อน, สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน, กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน, รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน, รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนามตัวแปรเดียว
 • บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น จะเรียนถึงวิธีการนับต่าง ๆ การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ การเลือกสิ่งของมาบางส่วน เช่น หลักการบวกและหลักการคูณ, การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด, การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด, การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด, การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด และทฤษฎีบททวินาม
 • บทที่ 3 ความน่าจะเป็น จะเรียนเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและเหตุการณ์, ความน่าจะเป็น และกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

ติวคณิต ม.5 กับ WE BY THE BRAIN ดีอย่างไร ?

 • วางรากฐานแน่นก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตรเข้มข้น เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พร้อมเทคนิคลัดที่ไม่เหมือนใคร
 • เก็งตรงตามแนวข้อสอบ
 • มองโจทย์ออก วิเคราะห์โจทย์เป็น
 • วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เสริมเทคนิคช่วยประหยัดเวลาทำข้อสอบ
 • เฉลยเป็นคลิปวิดีโออย่างละเอียดสำหรับข้อยาก เข้าใจ เห็นภาพแน่นอน
 • ได้รับความไว้วางใจจากน้อง ๆ และสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพมากกว่า 2.5 ล้านคน

สรุป

คณิต ม.5 เรียนอะไรบ้าง ? การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ ม.5 น้อง ๆ จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับมัธยมปลายและในระดับอุดมศึกษาต่อไป

หากน้อง ๆ คนไหนที่อยากเข้าใจเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น WE BY THE BRAIN พร้อมช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ ด้วยคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.5 สุดเข้มข้น ตามบทเรียน สสวท. จัดเตรียมโดยพี่ ๆ ติวเตอร์คนเก่งมากประสบการณ์ มีเทคนิค และทริกลัดดี ๆ ในการทำโจทย์เพียบ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน! อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียด ติวสอบคณิต ม.5 จาก WE BY THE BRIAN ก่อนใครได้ที่ 


โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!