“BGRIM” บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

“BGRIM” บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ผู้สื่อข่าว”ประชาชาติธุรกิจ”รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ รุ่น Servo-i Universal ผลิตภัณฑ์ GETINGE ประเทศสวีเดน ภายใต้โครงการ บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิค-19 มูลค่า 1,300,000 บาท โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

การมอบเครื่องช่วยหายใจในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” เป็นโครงการที่บริษัทจัดตั้งมาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการระบาดในประเทศไทยในการสนับสนุนในรูปแบบเงินบริจาค และปัจจัยสิ่งของจำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันชีวิต และถุงยังชีพ เป็นต้น ทั้งทางตรงกับสถานพยาบาลต่างๆหรือประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงผ่านองค์กรการกุศล สำคัญต่างๆ เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

และยังมีการให้ความช่วยเหลือภายในประเทศแล้ว บริษัทยังได้ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องมือทางการแพทย์ ไปยังต่างประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพี่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง พร้อมร่วมส่งกำลังใจต่อไป สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง