ในหลวง พระราชินี ทรงติดเชื้อโควิด-19

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ในหลวง พระราชินี ทรงติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 23.30 น. คณะแพทย์ประจำพระองค์ ได้ถวายการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามวาระปกติ

Advertisement

ผลการตรวจพบว่า ทรงติดเชื้อ มีพระอาการน้อยมาก พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง คณะแพทย์ฯ ถวายการรักษาด้วยพระโอสถ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

Advertisement

17 ธันวาคม พ.ศ.2565