ในหลวง พระราชินี ทรงขอบใจคณะแพทย์ รพ.จุฬาฯ ถวายการรักษาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ เชิญพระราชกระแสแจ้ง ผอ.รพ.จุฬาฯ ทรงซาบซึ้ง และขอบใจ ถวายการรักษาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ อย่างเต็มความสามารถ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่เอกสารราชการของหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ พว 0202.2/22056 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ เรียนถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงนามโดย พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้อความระบุว่า

ทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง และทรงขอบใจที่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ถวายการรักษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป

Advertisment

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย