หน้าแรก หัวข้อข่าว พระบรมราชโองการ

ข่าว: พระบรมราชโองการ

พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ นาวาอากาศโทธงไทย สวนฉิมพลี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาวาอากาศโทธงไทย สวนฉิมพลี นายทหารสัญญาบัตร สั...
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 ราย ประพฤติชั่วร้ายแรง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศนายทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน 6 ราย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ร...
แต่งตั้งเลขาธิการวุฒิสภาคนใหม่

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภาคนใหม่

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเลขาธิการวุฒิสภาคนใหม่ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มติชน รายงานว่า ได้มีประก...

รู้จัก ทองย้อย แสงสินชัย ผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ

ทำความรู้จัก นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ ผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ เพื่อใช้ในขบวนพยุหยาตราชลมารคมาแล้วหลายครั้ง...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต. เป็นกรณีพิเศษให้ ทองย้อย แสงสินชัย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษให้ พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กองทัพเรือ ผู้ประพันธ์กาพ...
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,287 ราย ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,287 ราย มีผล 1 เม.ย. 2564 วันที่ ...
พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 114 ราย

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 114 นาย วันที่ 29 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนต...
พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชาญชัย แสวงศักดิ์” เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชาญชัย แสวงศักดิ์” เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่ 27 กันยายน เป็นต้นไป วันท...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯให้ตรา พ.ร.บ.งบประมาณปี’65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท วันที่ 21 กัน...
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ รับโอน น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รับโอน น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์ วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ป...

ข่าวเด่นวันนี้