หน้าแรก หัวข้อข่าว พระบรมราชโองการ

ข่าว: พระบรมราชโองการ

รู้จัก ทองย้อย แสงสินชัย ผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ

ทำความรู้จัก นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ ผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ เพื่อใช้ในขบวนพยุหยาตราชลมารคมาแล้วหลายครั้ง...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต. เป็นกรณีพิเศษให้ ทองย้อย แสงสินชัย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษให้ พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กองทัพเรือ ผู้ประพันธ์กาพ...
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,287 ราย ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,287 ราย มีผล 1 เม.ย. 2564 วันที่ ...
พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 114 ราย

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 114 นาย วันที่ 29 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนต...
พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชาญชัย แสวงศักดิ์” เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชาญชัย แสวงศักดิ์” เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่ 27 กันยายน เป็นต้นไป วันท...
ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯให้ตรา พ.ร.บ.งบประมาณปี’65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท วันที่ 21 กัน...
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ รับโอน น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รับโอน น.อ.สกาย เภกะนันทน์ เป็นข้าราชการในพระองค์ วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ป...
พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ ทหาร 771 ราย พล.ร.อ.สมประสงค์ ผบ.ทร.-พล.อ.อ.นภาเดช ผบ.ทอ.

โปรดเกล้าฯโผทหาร 2564 พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมี...
เทียบราชกิจจาฯ ปรับ ครม. 4 ครั้ง เนติบริกร ย้ำ ธรรมนัส-นฤมล ถูกปลด

เทียบราชกิจจาฯ ปรับ ครม. 4 ครั้ง เนติบริกร ย้ำ ธรรมนัส-นฤมล ถูกปลด

เนติบริกร มาเอง ระบุ ร.อ.ธรรมนัส-นฤมล  "ถูกปลด" พ้นตำแหน่ง ตาม รธน. ม. 171 ยึดพระบรมราชโองการ ไม่ใช่ จดหมายลาออก วันที่ 9 กันยายน 2564 ที...
พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ในพระองค์ พระราชทานยศทหาร-ตำรวจชั้นนายพล

พระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย-ทหารชั้นนายพล 13 นาย วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ...

ข่าวเด่นวันนี้