Home Tags สมาคมค้าทองคำ

Tag: สมาคมค้าทองคำ

ทองในปท.เช้านี้ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ20,150บาท

วันที่ 29 มิ.ย.2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ19,650บาท ส่...

ทองในปท.เช้านี้ปรับลดลง50บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ20,150บาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับลดลงจากวานนี้บาทละ50บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ19,650บ...

ทองในปท.ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ20,300บาท

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ19,800บาท ส่วนทอ...

ทองในปท.เช้านี้ปรับขึ้น50บาท ทองแท่งขายออกบาทละ19,850บาท

25 มิถุนายน 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบาทละ50บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ...

ทองในปท.เช้านี้ปรับลดลง50บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ20,250บาท

21 มิถุนายน 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับลดลงจากวานนี้บาทละ50บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ19,750บาท ส่วน...

ทองในปท.เช้านี้ปรับลดลง100บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ19,800บาท

20 มิถุนายน2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับลดลงจากวานนี้บาทละ100บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ19,800บาท ส่วนทองรูปพร...

ทองในปท.เช้านี้ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ20,350บาท

19 มิถุนายน 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ19,850บาท ส่วนทองรูปพรร...

ทองในปท.เช้านี้ปรับขึ้น50บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ20,350บาท

18 มิถุนายน 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบาทละ50บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ...

ทองในปท.เช้านี้ปรับขึ้น100บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ20,450บาท

15 มิถุนายน 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันปรับเพิ่มขึ้นจากวานนี้บาทละ100บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ19,950 บาท ส่วนท...

ทองในปท.เช้านี้ราคาคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 20,250 บาท

13 มิถุนายน2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายราคาทองคำในประเทศวันนี้ ดังนี้(ตามตาราง) โดยราคาทองประกาศครั้งแรกของวันมีราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ19,750บาท ส่วนทองรูปพรรณ...

ข่าวน่าสนใจ