หน้าแรก หัวข้อข่าว อพท.

ข่าว: อพท.

กางแผนรับมือ “โคโรน่า” อพท. ดัน 25 จังหวัด สู่เครือข่ายยูเนสโก

อพท.เตรียมปั้นแผนรับมือโคโรน่า เผยกระทบจริงหลายพื้นที่ ชี้ระยะสั้นเน้นดูแลชุมชน ก่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว-กิจกรรมในระยะยาว หวังพร้อมรองรับนัก...

อพท.นำเสนอ 3 เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่พัทยาโชว์สมาชิก “พาต้า” หวังพลิกภาพลักษณ์ใหม่เมืองพัทยา...

ในช่วงระหว่าง 28-29 พฤศจิกายน 2562 นี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ได้มีโอกาสเป็น...

อพท.เตรียมขยายผลพื้นที่พิเศษ สู่มาตรฐานเมืองสร้างสรรค์โลก

อพท.เตรียมขยายผลนำแนวคิดด้านแผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น ทรัพยากรที่โดดเด่นของพื้นที่ต่อยอดพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษมุ่...

“อพท.” เตรียมพร้อม มาตรฐานความยั่งยืน พื้นที่พิเศษ “เมืองเชียงแสน”

ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 กำหนด...

เปิดเส้นทาง “คลองดำเนินฯ” ต้นแบบ “ท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย”

หลายปีที่ "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก" เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาเยี่ยมเยือนสักครั้งหากเดินทางมาเที่ยวในไทย และเป็นต...

อพท.ต่อยอด”CBT Thailand” ตอบโจทย์ความยั่งยืน-ชุมชน

อพท. เร่งต่อยอด "CBT Thailand" เป็นต้นแบบท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมสร้างขัดความสามารถการแข่งขันให้ชุมชน ตั้งเป้าปีนี้ยกระดับท่องเที่ยวอีก 40 ชุ...

ธรรมนูญเกาะหมาก ปฏิบัติวิถีสร้างการท่องเที่ยวยั่งยืน

เกาะหมาก เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 9,000 ไร่ ลักษณะรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด ซึ่งมีน้ำทะเลใส และความส...

ตราด…เมืองเกาะครึ่งร้อย เที่ยว “เกาะหมาก” โมเดลต้นแบบโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น

ตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย จังหวัดปลายสุดของภาคตะวันออกของประเทศไทย อีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่ต่างพากันมาซึมซ...

“สังคโลก” ความงามข้ามกาลเวลา ดึงนวัตกรรมพัฒนาสู่สินค้าร่วมสมัยเพื่อสืบทอดอย่างยั่งยืน

กว่า 700 ปี ที่ศิลปะและภูมิปัญญาการทำเครื่องสังคโลก “ของดี” จังหวัดสุโขทัย ได้สืบทอดกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงเป็นที่ต้องการของนักท่องเ...

อพท. ชูกลไกท่องเที่ยวสร้างสุขชายแดนใต้

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ตามที...

ข่าวเด่นวันนี้