หน้าแรก หัวข้อข่าว อพท.

ข่าว: อพท.

อพท.อัดกิจกรรมพื้นที่พิเศษ หวังกระจายรายได้ลงชุมชน

อพท.ต่อยอดวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปูพรม 39 กิจกรรมใน 6 พื้นที่พิเศษ หวังใช้การท่องเที่ยวเพิ่มคุณค่าส...

อพท.ลงพื้นที่เมืองเก่าน่าน ชวนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 -5 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจออนไลน์รายงานว่า นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท...

อพท.ผุดโมเดล”อพท.น้อย” หนุนท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

อพท.เดินหน้าใช้มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผุดโมเดล "อพท.น้อย" หวังกระจายงานให้ท้องถิ่นลุกขึ้นพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นชุมชนแห่งการ...

อพท.เร่งวัด’รายได้ชุมชน’ เปิดตัวเครื่องมือ “เราได้…เรากระจาย” ดึงเงินหมุนเวียนในท้องถิ่น...

อพท.เปิดตัวเครื่องมือ "เราได้...เรากระจาย" ปรอทวัดรายได้ชุมชน ช่วยอุดรอยรั่ว ให้เม็ดเงินกลับมาหมุนเวียนในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อตอกย้ำท่องเที...

ข่าวเด่นวันนี้