หน้าแรก หัวข้อข่าว CSR Talk

ข่าว: CSR Talk

เงินทุน

จัดสรรเงินทุนเพื่อความยั่งยืน

CSR Talk เอริค ลิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ธนาคารยูโอบี การต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 เป็นความท้าทาย ไม่ว่าจะมองแง่มุมการใช้ช...

เทรนด์ความยั่งยืน 2019 (จบ)

คอลัมน์ CSR talk โดย พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์ สอง พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ต้องการ "ใช้งาน" แต่ไม่เน้น "ครอบครอง"-เทคโนโลยีดิจิทัล และ intern...

เข้าใจให้เข้าถึง

คอลัมน์ CSR Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มีการนำมาอ้างถึงเสมอในงานพัฒนาช...

มณฑลแห่งความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ความยั่งยืน (sustainability) ถูกจัดให้เป็นวาระของการพัฒนาในทุกระดับ โดยในระดับโลกมีการกำหนดเป็นเป...

ข่าวเด่นวันนี้