Home Tags DPU

Tag: DPU

DPU จัดเวิร์คช็อป ‘คิดเป็นภาพ’ เครื่องมือผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การสื่อสารที่ดี ไม่เฉพาะผ่านตัวอักษรเท่านั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสม...

กสิกรไทยผนึกม.ธุรกิจบัณฑิตย์ หนุนนักศึกษาให้มีดีเอ็นเอนักธุรกิจในยุคดิจิทัล

กสิกรไทย จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยด้วยการปลูกฝัง NEW BUSINESS DNA เน้นให้นักศึกษาได้คิด ลงมือ...

DPU บุกหลักสูตรระยะสั้น เปิด Expert on China รับจีนบูม

จำนวนนักศึกษาจีนที่มีอยู่ 3,000 คนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) แสดงให้เห็นความสำเร็จอย่างมากในการตีตลาดการศึกษาในประเทศจีน ซึ่งหากสแกนมหาวิทยาลัยในไทย จะพบว่า ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยอัน...

“DPU” นำเข้า “เวลลิงตัน” ตั้งเป้า ร.ร.ประจำ-บุกตลาดอาเซียน

นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) รวมถึงการลงทุนในการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ที่ปัจจุบันมี 2 แคมปัส ในวันนี้ ตระกูล “ลัทธพิพัฒน์” ได้บุกตลาดโรงเรียนอินเตอร...

ข่าวน่าสนใจ