“ทีเส็บ” เร่งบูสต์ตลาดในประเทศ-เดินหน้าบิดดิ้งดึงงานอินเตอร์จัดในไทย

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทีเส็บ
จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

“ทีเส็บ” เร่งบูสต์ตลาดในประเทศควบคู่เดินหน้าประมูลสิทธิเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติสู้ ศก.ถดถอย นทท.ไมซ์จีนยังเข้าไทยไม่เต็มที่ ล่าสุดหนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ชิงเจ้าภาพจัดประชุมประจําปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก 2568 เชื่อปีนี้ไมซ์โกยรายได้เข้าประเทศ 9.6 หมื่นล้านบาท

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ปีนี้ว่า รายได้จากการจัดแสดงนิทรรศการ (exhibition) มีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดี ขณะที่รายได้จากการประชุม (meeting) การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อรางวัล (incentive) และการประชุมขนาดใหญ่ (conventions) ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

หากจำแนกตลาดพบว่า นักท่องเที่ยวจากตลาดอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านของไทยเดินทางเข้ามาในระดับดี สวนทางกับนักท่องเที่ยวไมซ์จีนที่ยังเดินทางเข้าประเทศไทยไม่เต็มที่ เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทย เช่น วีซ่า จำนวนเที่ยวบินขาดแคลน

ทั้งนี้ ทีเส็บได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมถึงเตรียมเดินทางไปโรดโชว์ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 7-10 สิงหาคมนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวไมซ์ และเข้าพบกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวจีน

นายจิรุตถ์กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวไมซ์แน่นอน โดยทีเส็บมีแผนรับมือให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ และในเวลาเดียวกันทีเส็บต้องประมูลงานต่างประเทศเข้ามาได้มากที่สุด

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

โดยปัจจุบันทีเส็บอยู่ระหว่างการประมูล (bidding) งานการประชุมนานาชาติ (International Conventions) ระหว่างปี 2567-2569 จำนวน 30 งาน แต่ละงานจะมีขั้นตอนกระบวนการที่แตกต่างกัน เบื้องต้นทีเส็บมีอัตราชนะการประมูลอยู่ที่ประมาณ 50% จึงคาดว่าจะสามารถดึงงานประเภทดังกล่าวให้มาจัดในประเทศไทยราว 15 งาน

สำหรับผลการดำเนินงานอุตสาหกรรมไมซ์ 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) พบว่ามีจำนวนนักเดินทางไมซ์ทั้งสิ้น 10,114,038 คน สร้างรายได้รวม 39,756 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศจำนวน 286,106 คน สร้างรายได้ 16,672 ล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ในประเทศจำนวน 9,827,932 คน สร้างรายได้ 23,084 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทีเส็บเชื่อว่าในปีงบประมาณ 2566 ทีเส็บจะสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ นักท่องเที่ยวไมซ์จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 96,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 50% ของปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 ส่วนเป้าหมายในปีงบประมาณ 2567 จะมีการประชุมแผนในเดือนกันยายนนี้อีกครั้ง

นายจิรุตถ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ทีเส็บยังเน้นย้ำถึงพันธกิจในการประมูลสิทธิให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงาน MICE ระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของรัฐบาล

โดยล่าสุดนี้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย ยื่นประมูลสิทธิประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจําปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ครั้งที่ 17 ปี 2568 (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้หัวข้อ Enhancing Multicultural Transformation การยกระดับคุณค่าจากต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของเมืองพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีความร่วมสมัยในปัจจุบัน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าหากเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้กว่า 125.86 ล้านบาท