ทีเส็บหนุน “เชียงใหม่-เชียงราย” ขึ้นฮับธุรกิจไมซ์ “ชา-กาแฟ” นานาชาติ

ทีเส็บกาแฟ

“ทีเส็บ” ต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าชุมชน ปักหมุดภาคเหนือตอนบนสู่การเป็นฮับการจัดงานไมซ์ ด้านชาและกาแฟนานาชาติ ปั้นเชียงราย-เชียงใหม่สู่ “นครแห่งชาและกาแฟ” ระดับโลกตามนโยบายของจังหวัด สอดรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของทีเส็บ

นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บมีแนวทางผลักดันให้ภาคเหนือตอนบนเป็น จุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ทางด้านชาและกาแฟระดับนานาชาติ

ภูริพันธ์ บุนนาค
ภูริพันธ์ บุนนาค

โดยในเบื้องต้นได้ปักหมุดหมายไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เป็นเมืองแห่งชาและกาแฟระดับโลก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกชาและกาแฟชั้นเลิศด้วย

โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคเหนือในปีนี้ทีเส็บได้ดำเนินงานผ่าน 3 โครงการหลัก คือ 1.โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมด้านชาและกาแฟระดับนานาชาติ หรือ World Tea and Coffee Expo ซึ่งจัดที่เชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

2.โครงการสนับสนุนไมซ์ซิตี้และเมืองในภาคเหนือที่มีศักยภาพในการทำตลาดเมือง (destination marketing) โดยการสร้างจุดขายจากอัตลักษณ์ของเมือง และ 3.โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ : ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนภาคเหนือ ผ่านการพัฒนาเส้นทางใหม่ ๆ รองรับกิจกรรมไมซ์ และผลิตภัณฑ์ไมซ์จากชุมชน

ทีเส็บกาแฟ

นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง อาทิ “การประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566” ปีที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างทีเส็บ สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และผู้ประกอบการชาและกาแฟ เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายภูริพันธ์กล่าวว่า งานดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมชา-กาแฟ และผลักดันจังหวัดเชียงรายให้เป็นนครแห่งชาและกาแฟ ตามนโยบายของจังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566-2570) ของทีเส็บ ที่มุ่งเน้นการชูอัตลักษณ์เมืองในการยกระดับศักยภาพการรองรับการจัดงานไมซ์ในแต่ละพื้นที่

รวมถึงขยายผลการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านชาและกาแฟผ่านเวทีการจัดงานไมซ์ ที่ตั้งเป้าให้ภาคเหนือตอนบนเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ด้านชาและกาแฟระดับนานาชาติ ทั้งการจัดประชุมเชิงวิชาการ งานแสดงสินค้า รวมถึงการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรธุรกิจ

“ทีเส็บให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยวางให้เชียงรายเป็นรูปแบบ B2B ดึงกลุ่มผู้ซื้อเข้ามาปีละ 2 ครั้ง ส่วนที่เชียงใหม่จะเน้น B2C เนื่องจากชาและกาแฟเป็น 1 ในอุตสาหกรรมที่จะมีการต่อยอด ประกอบกับเชียงรายเป็นแหล่งปลูกสำคัญ และมีพื้นที่รองรับกลุ่มอินเทนซีฟที่มาประชุมครั้งละจำนวนมาก ๆ ได้ และสามารถพาผู้ซื้อไปดูงานไร่ชาได้ง่ายอีกด้วย”

ทีเส็บกาแฟ

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน หรือ World Tea and Coffee Expo ได้แก่ การประชุมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อพัฒนาช่องทางการลงทุน หรือ The 4th Tea and Coffee International Symposium ในเดือนสิงหาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงราย


การอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรและผู้ผลิตนอกพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการผลักดันให้ภาคเหนือตอนบนเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้านชาและกาแฟของภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงชาและกาแฟในภาคเหนือสู่ภาคใต้ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสงขลา