ทอท. คาดมีผู้โดยสาร 6 สนามบินช่วงสงกรานต์รวมกว่า 3.2 ล้านคน

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ทอท.คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562) ว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 3.21 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 458,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเที่ยวบินประมาณ 18,460 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,640 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 โดยในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 230 เที่ยวบิน

โดยท่าอากาศสุวรรณภูมิคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 1.37 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 196,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 7,700 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,100 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ในจำนวนนี้มีเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 101 เที่ยวบิน

ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 970,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 138,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 และมีเที่ยวบินประมาณ 5,800 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 830 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษ และเช่าเหมาลำ จำนวน 99 เที่ยวบิน

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน คือ ท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้โดยสารประมาณ 458,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 65,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 และมีเที่ยวบินประมาณ 2,300เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 330 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.8 ส่วนท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 246,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 35,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 และมีเที่ยวบินประมาณ 1,640 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 87,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 12,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 และมีเที่ยวบินประมาณ 580 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 80 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.4 และที่ท่าอากาศยานเชียงราย คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 80,000 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 11,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 และมีเที่ยวบินประมาณ 440 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 60 เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3

Advertisment

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุมในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่ส่งผลต่อปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่และเชียงราย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจส่งผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวหันไปเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นแทน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานเชียงรายลดลงได้