ม.หอการค้า ร่วมมือ ชีวาศรมอคาเดมี่ เปิดหลักสูตรรองรับตลาดเวลเนส

ม.หอการค้าไทยลงนามความร่วมมือชีวาศรมอคาเดมี่ เตรียมเปิดหลักสูตรผลิตบัณฑิตรองรับตลาดเวลเนส หวังสามารถผลิตแรงงานเข้าสู่ธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม (Integrated Wellness and Beauty)

โดยหลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอสภาอนุมัติ) จะใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี ค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาคการศึกษาละ 47,000 บาท (เหมาจ่าย) มีจุดเด่นของหลักสูตรคือ มีรายได้ระหว่างเรียน, เรียนพร้อมปฏิบัติจริงกับชีวาศรมที่เป็นมืออาชีพระดับ World Class, ได้ใบประกาศนียบัตรเพื่อนำไปใช้ทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข, สามารถสอบ CIBTAC Certificated เพื่อไปทำงานต่างประเทศ ฯลฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ด้านการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านสุขภาพและการเสริมความงาม และชีวาศรมอะคาเดมี่ มีประสบการณ์ในการให้บริการระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านการบริการนวดสปา การดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับในวงการ มหาวิทยาลัยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี


ด้าน นางสาวชญานุช จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม กล่าวว่า ทางโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรมมีความพร้อม ทั้งประสบการณ์ด้านการสอน และบุคคลากรที่จะฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจศาสตร์ดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนฯ กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะช่วยผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ