ไทยเวียตเจ็ท เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์พนมเปญ เพิ่มความถี่บินเวียดนามเปิดประเทศ

ไทยเวียตเจ็ทรุกต่างประเทศ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-พนมเปญ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ เพิ่มความถี่บินลงโฮจิมินห์ ดานัง รับเวียดนามเปิดประเทศ ปักธงสิ้นปีบินโฮจิมินห์สูงสุด 5 เที่ยวต่อวัน 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สายการบินไทยเวียตเจ็ท จัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า หลังจากที่ตลาดการบินซบเซาไปเป็นระยะเวลานาน วันนี้สายการบินไทยเวียตเจ็ทมีความพร้อมที่จะขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศอีกครั้ง ด้วยการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางบินกรุงเทพฯ – พนมเปญ

เพื่อแสดงถึงปณิธานของสายการบินในการยกระดับการเชื่อมต่อทางอากาศในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม

สำหรับในช่วงแรก เที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ จะเริ่มให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันพุธ ศุกร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยเที่ยวบิน VZ720 กรุงเทพฯ – พนมเปญ ออกเดินทางเวลา 08.30 และ เที่ยวบิน VZ452 พนมเปญ – กรุงเทพฯ ออกเดินทางเวลา 10.30 ตามเวลาท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สายการบินประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่โฮจิมินห์และดานัง โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามได้รับการผ่อนปรนให้แสดงเอกสาร-ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบ โดยสามารถใช้ได้ทั้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Rapid Test) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2. ประกันสุขภาพหรือประกันเดินทางต่างประเทศที่ครอบคลุมการรักษาโรคไวรัสโควิด-19 วงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 332,835 บาท)

3. ข้อมูลสุขภาพผู้เดินทาง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tokhaiyte.vn ก่อนหรือเมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนาม

และ 4. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น PC-Covid เมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารแสดงประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 และไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศเวียดนาม

การผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศของเวียดนามในครั้งนี้ คาดว่าจะมีส่วนช่วยดึงนักท่องเที่ยวสู่ประเทศเวียดนาม อันจะยังผลแก่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ ภายหลังซบเซาจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มายาวนานกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ เวียตเจ็ท กรุ๊ป ให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โฮจิมินห์ ด้วยความถี่สูงสุดสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ และภายในสิ้นปีนี้ สายการบินวางแผนปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โฮจิมินห์ เป็นสูงสุดวันละ 4 – 5 เที่ยวบิน

พร้อมกันนี้ สายการบินประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ดานัง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยในช่วงแรก เส้นทางบินดังกล่าวจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์