หากรถไฟไหม้ ประกันจ่ายไหม ประกันชั้นไหนคุ้มครองบ้าง

หากรถไฟไหม้ ประกันจ่ายไหม ประกันชั้นไหนคุ้มครองบ้าง

รถไฟไหม้ประกันจ่ายไหม เป็นคำถามที่ผู้ขับขี่หลายคนเกิดความสงสัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง อุบัติเหตุรถชน ระบบเชื้อเพลิงรั่ว หรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้

ทั้งนี้การเคลมกับประกันว่าจะเบิกได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันที่คุณทำไว้ ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับประกันรถยนต์แต่ละชั้น ชั้นไหนคุ้มครองกรณีรถไฟไหม้บ้าง แล้วการจ่ายประกันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร การป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้มีอะไรบ้าง

ประกันชั้นไหนให้ความคุ้มครองกรณีรถไฟไหม้

ประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถไฟไหม้ ประกอบไปด้วย ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 2

  • ประกันชั้น 1 เป็นประกันที่คุ้มครองความเสียหายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวรถ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หรือคู่กรณี ครอบคลุมถึงค่ารักษาอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
  • ประกันชั้น 2+ มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถชนกับรถเท่านั้น
  • ประกันชั้น 2 มีความคุ้มครองต่างจากประกันชั้น 2+ ใช้ได้ในกรณีรถหายกับไฟไหม้เท่านั้น อุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น รถชนกับรถ ประกันชั้นสองจะซ่อมให้คู่กรณี แต่ไม่ซ่อมให้คุณ

ในส่วนของประกันชั้น 3 และ 3+ จะไม่ให้ความคุ้มครองรถไฟไหม้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

รถไฟไหม้ประกันจ่ายไหม กรณีไหน ชดเชยแบบไหน

จากที่ได้เห็นกันไปว่าประกันชั้น 1, 2+, 2 สามารถคุ้มครองกรณีรถไฟไหม้ได้ แต่ก็ยังมีกรณีระดับความเสียหายของรถที่ต้องพิจารณาอีก แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีเสียหายสิ้นเชิง และกรณีเสียหายบางส่วน

กรณีเสียหายสิ้นเชิง

เมื่อรถเสียหายหนัก มีระดับความเสียหายมาก ไม่สามารถซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ค่าซ่อมแซมสูงเกิน 70% ของมูลค่ารถ จะเรียกระดับความเสียหายนี้ว่า “รถเสียหายสิ้นเชิง” สามารถเคลมประกันรับเงินสินไหมทดแทนเต็มจำนวนภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้เอาประกันจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ซากรถให้กับบริษัทประกัน แต่ถ้ากรณีที่ผู้เอาประกันไม่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ซากรถให้กับบริษัทประกัน ผู้เอาประกันจะได้รับเงินสินไหมทดแทนตามสภาพรถแทน

กรณีเสียหายบางส่วน

กรณีนี้คือรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุไฟไหม้ แต่สภาพยังเอื้อต่อการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ผู้เอาประกันสามารถเลือกซ่อมแซมเอง หรือซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทประกันได้ หรือถ้าหากไม่ต้องการที่จะซ่อม ก็สามารถรับเงินชดเชยได้เช่นกัน

การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้รถ

ไฟไหม้รถเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นที่ระบบรถเอง หรือเพราะสภาพแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ขับขี่ควรทำคือ ตรวจเช็กสภาพรถของคุณอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์ ท่อน้ำมัน รวมถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ภัยอันตรายอย่างไฟไหม้เกิดขึ้นได้

จากคำถามที่ว่า รถไฟไหม้ประกันจ่ายไหม สู่คำตอบที่ว่า จ่าย แต่ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่คุณเลือกทำด้วย หากคุณต้องการความคุ้มครองความเสียหายที่มาก แนะนำให้ทำประกันชั้น 1 และ 2+ และหากคุณต้องการทำประกันหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับประกันเพิ่มเติม INSURVERSE สามารถตอบทุกข้อสงสัย รวมถึงช่วยวางแผนความคุ้มครองตามความต้องการของคุณ