Young Makers Contest หนุนคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรม-

โครงการ “Enjoy Science : YoungMakers Contest” ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปีที่ 2 โดยเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

โครงการนี้เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยปีที่แล้วจัดขึ้นภายใต้ธีมสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ส่งไอเดียใหม่ ๆ เข้าประกวดถึง 257 ผลงาน ทั้งยังมีหลายชิ้นงานที่มีแนวคิดโดดเด่น สร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดได้

“อาทิตย์ กริชพิพรรธ” ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) เพื่อผลิตบุคลากรในสาขานี้ให้เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

“สิ่งที่โครงการดำเนินการมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมาคือการสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ (Maker Culture) หรือวัฒนธรรมทำเอง ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงโครงการ Enjoy Science :Young Makers Contest ซึ่งมี สวทช.เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้คิดค้นและลงมือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น”

สำหรับหัวข้อการประกวดในปีนี้คือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน เพราะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและมีผลต่อคุณภาพชีวิตตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังมีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมหลายมิติ อาทิ การป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนอัคคีภัย อาชญากรรม หรือแม้แต่ภัยจากยาเสพติด

“เราจึงอยากเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายการสร้างค่านิยมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันและส่งต่อความรู้อีกด้วย”


ทั้งนั้น โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปี 2 แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือนักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกิน ปวส.) และนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ส.ค. 2560 มีรางวัลใหญ่คือทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท