เครือซีพี ร่วม FWE จัดเวทีการศึกษาระดับโลก FWE 2022 ครั้งแรกในไทย ระดมความเห็นผู้นำธุรกิจ – การศึกษา

ครั้งแรกในไทย เวทีการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก “Forum for World Education 2022” เครือซีพี ร่วม FWE ระดมความเห็นผู้นำธุรกิจ – การศึกษา มุ่งขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค 5.0 ประธานอาวุโสซีพีเชื่อมั่น ประเทศจะเติบโตรุ่งเรืองได้ขึ้นกับการศึกษา

บนเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก “Forum for World Education 2022” ที่ สภาเพื่อการศึกษาระดับโลก(FWE) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับแนวโน้มอนาคต” เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยมีผู้นำด้านธุรกิจระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนและการศึกษา พร้อมกับผู้นำด้านการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 400 คน ร่วมระดมความเห็นในการออกแบบรูปแบบการศึกษาให้ตอบโจทย์อนาคต และสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในทุกประเทศทั่วโลก ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “ยุทธศาสตร์ในการกำหนดอนาคตของการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก” และ “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ในโลกยุค 5.0” โดยตั้งเป้าหมายสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา เตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้แข็งแกร่ง สร้างอนาคตเศรษฐกิจโลกยุค 5.0 ต่อไป

ดร.เฉิง เยี่ยน เดวิส (Dr. Cheng Yan Davis) ผู้ร่วมก่อตั้งและเลขาธิการสภาเพื่อการศึกษาระดับโลก Forum for World Education (FWE) กล่าวว่า FWE ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี เป็นเวทีของนักธุรกิจที่เชื่อมั่นในพลังของการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปได้ โดยวันนี้เราได้เรียนเชิญผู้นำทางการศึกษาทั่วโลก มาให้ความรู้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีเป้าหมายในการมองอนาคตข้างหน้าร่วมกัน

“FWE จะสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยต่างๆทุกทาง เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะทำให้ธุรกิจมีการขับเคลื่อนไปได้ วันนี้เราได้ผ่านวิกฤตโควิด-19 มาแล้ว จึงอยากจะให้ทุกคนใช้พลังของการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคต ขับเคลื่อนธุรกิจและนำพาโลกให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า หัวข้อที่สำคัญของการประชุมในวันนี้คือการศึกษาและการสร้างคน ประเทศจะเจริญรุ่งเรืองได้เท่าไรขึ้นอยู่กับการศึกษา ซึ่งการศึกษาก็คือการพัฒนาคน องค์กรที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่สร้างผู้นำที่มีความรู้ในหลายๆ เรื่องก็จะไม่มีคำว่า CEO ในอดีตเรามักสร้างคนให้มีความรู้แบบไซโลเพราะกลัวการถูกซื้อตัวไป แต่ซีพีเราใช้คำพูดเก่าเอามาใช้กับยุคใหม่คือเรากำลังสร้างเถ้าแก่ เพราะเถ้าแก่ต้องรู้ทุกเรื่องกำไร บัญชี ขาดทุน บุคคล ประชาสัมพันธ์ฯลฯ แล้วไม่กลัวว่าเขาจะออกจากเราไปที่อื่น เพราะถือว่าเราได้สร้างคนให้กับสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 

“ถ้าเราจะสร้างคนให้เป็นผู้นำ เราจะต้องสร้างผู้นำที่มีความกตัญญู รู้จักการให้ รู้จักเรียนรู้ รู้จักเสียเปรียบ เป็นสิ่งที่สำคัญที่ เพราะคนที่เห็นแก่ตัวจะไม่มีทางเป็นผู้นำที่ดีได้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มี 6 ค่านิยมที่สำคัญคือ 3 ประโยชน์  นวัตกรรม เร็วและมีคุณภาพ ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความกตัญญู กตัญญูเป็นอันดับหนึ่ง จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็นคนดี รู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กตัญญูกับพ่อแม่ รักครอบครัว รักองค์กรบริษัท รักพนักงาน เขาจึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้”

มร.แอนเดรียส ชไลเคอร์ (Mr.Andreas Schleicher) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทักษะ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาคือ ทัศนคติของผู้เรียนและทัศนคติของครู ในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

“ทัศนคติในการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการสร้างอนาคตของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ถ้าเด็กๆ ไม่กลัวที่จะผิดพลาด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะเสี่ยง ก็จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ และถ้าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสสำรวจ ค้นหาความเก่ง ความถนัดของตัวเอง พวกเขาก็จะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมีคุณภาพโดยที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน นอกจากนี้ครูยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กสามารถเกิดเรียนรู้ และทำให้มีระบบการศึกษาที่แข็งแรง แต่ความท้าทายคือเรามีครูที่มีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอ ทำอย่างไรที่จะทำให้ครูสมัยใหม่เป็นครูที่เป็นมากกว่าครู ทำอย่างไรให้ได้คนเก่ง คนดี ได้มาเป็นครูในระบบให้มากขึ้น”


Forum for World Education (FWE) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2562 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อ ขับเคลื่อน และปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทโลกทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการประชุมในไทยนี้ ได้รับเกียรติจากผู้นำด้านธุรกิจระดับโลกและการศึกษาเข้าร่วม อาทิ ดร.ตัน ซี เล็ง (Dr.Tan See Leng) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศสิงคโปร์, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, มร.ไมเคิล บลูมเบิร์ก (Michael Bloomberg) ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวบลูมเบิร์ก และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก, มร.วิคราม เรา (Mr.Vikram Rao) หัวหน้าด้านวิสาหกิจ อาเซียน จากแอมะซอน, ดร.อิโนเอะ มิสึเทรุ (Dr.Inoue Mitsuteru)  กรรมการบริหารอาวุโส สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น มร.คอลลิน มาร์สัน (Mr.Collin Marson) ผู้อำนวยการด้านการศึกษา กูเกิ้ล เอเชียแปซิฟิก และ มร.ลี ไค เฉิน (Mr.Li Kai Chen) หุ้นส่วนอาวุโสและหุ้นส่วนผู้จัดการแมคเคนซี่