‘สกาย กรุ๊ป’ พลิกโฉมวงการอสังหาฯ ส่ง ‘เมทเธียร์’ เปิดตลาด Smart Facility Management รายแรกในไทย

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ที่พักอาศัย ทำให้มีการเตรียมพร้อมสู่การเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) เป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญที่เดินหน้าขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเป็นผู้นำด้าน ‘การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Facility Management’ รายแรกในไทย พร้อมทุ่มทุนพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และ MIOC ศูนย์รวมระบบปฏิบัติการสุดล้ำ ตอบโจทย์องค์กรทุกระดับ เสริมทัพทีมบริการหลากหลายด้าน รองรับการเติบโตของโลกอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต

เปิดตัว ‘เมทเธียร์’ ชูแนวคิด RISE ABOVE ORDINARY

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร หรือ Facility Management (FM) ซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกเพียงไม่กี่ราย ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือกใช้บริการบริษัทจากต่างชาติ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งยกระดับประเทศให้ดีขึ้น ด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ หรือ Smart Facility Management ผ่านแนวคิด RISE ABOVE ORDINARY ที่เมทเธียร์เราเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี’ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์บริการ ทีมงานเปี่ยมด้วยศักยภาพ ผสานการทำงานกับเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสูงสุด

จุดแข็งด้าน Tech Knowhow ของเมทเธียร์ ถูกส่งต่อมาจาก บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงต่อยอดธุรกิจด้วยการเข้าซื้อกิจการรักข์สยาม (SAMCO) ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลรักษาอาคาร-สถานที่ชั้นนำของประเทศไทย พร้อมนำจุดแข็งนั้นมาอำนวยความสะดวกให้องค์กรในภาคอสังหาริมทรัพย์”

บริการ ‘Smart Facility Management’ รายแรกในไทย

นายขยล เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมยกระดับความแข็งแกร่งด้าน Smart Facility Management เพื่อส่งมอบบริการที่เหนือกว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเมทเธียร์ (Metthier Intelligent Operation Center : MIOC) ช่วยบริหารจัดการความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกภายในอาคารและพื้นที่ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

MIOC เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถูกบูรณาการผ่านเทคโนโลยี AI ผสาน Smart IoT ในการกำหนดนิยามใหม่ของการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งการสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ (3D Visualization) การระบุพิกัดภายในอาคารดิจิทัล (Digital Mapping) โดยแสดงผลภาพรวมแต่ละชั้นของอาคาร ทั้งยังระบุตำแหน่งเหตุการณ์ได้แม่นยำแบบเรียลไทม์ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว รวมถึงช่วยคาดการณ์สถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือได้ล่วงหน้า

ขณะเดียวกัน ยังพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังพล (Workforce Management System) ช่วยวางแผนกำลังเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ล่วงหน้า พร้อมบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน MettLink สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงานด้วยการสแกนใบหน้า รวมถึงระบุจุดที่ตั้งของเจ้าหน้าที่หรือจุดเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ต่อยอดบริการ 3 รูปแบบ ตอบโจทย์องค์กรทุกระดับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมทเธียร์ กล่าวเสริมว่า หนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัท คือ การขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ด้วยบริการครอบคลุมทั้งด้านระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ รวมถึงโซลูชันที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี AI พร้อมต่อยอดความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรคุณภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง สู่บริการ Smart Facility Management ใน 3 รูปแบบ ได้แก่

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management Solutions) ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อรายงานข้อมูลผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ 2 ระบบ คือ ‘ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ’ มีการตรวจจับ และระงับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ด้วยระบบประตูกั้นสแกนใบหน้า รวมถึง ‘ระบบจอดรถอัจฉริยะ’ เสริมประสิทธิภาพการวางแผนพื้นที่จอดรถให้ดียิ่งขึ้น

การให้บริการด้านความปลอดภัย (Security as a Service) ด้วยเทคโนโลยี ‘ระบบบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินอัจฉริยะ’ ทำงานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart IoT โดยใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดลำดับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ จากนั้นแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องทันที นอกจากนี้ยังมี ‘เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย’ ให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ รวมถึง ‘การบริหารจัดการทรัพย์สินมูลค่าสูง’ ขนส่งทรัพย์สินมีค่าของบุคคล องค์กร และสถาบันการเงินชั้นนำอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับรถขนส่งเกราะที่ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Facility Management Service) ให้ผู้รับบริการมั่นใจว่า ทุกอาคารมีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ ด้วย ‘พนักงานรักษาความสะอาด’ ทีมแม่บ้านซึ่งผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน และ ‘พนักงานทำความสะอาดเฉพาะทาง’ ในงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง อีกทั้งยังมี ‘พนักงานซ่อมบำรุงอาคารและงานอาคารสถานที่’ เช่น ช่างอาคาร ผู้จัดการอาคาร นักทำสวน เป็นต้น  พร้อม ‘หุ่นยนต์อัจฉริยะ’ ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยดูแลทุกพื้นที่ทั้งการทำงานได้รวดเร็ว พร้อมติดตามการทำงานผ่านแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์

ตั้งเป้ารายได้ทะลุพันล้าน รองรับโลกอสังหาฯ ในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้ากว่า 300 ราย อาทิ ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัลพัฒนา SCG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยคาดว่าในปีหน้าพร้อมเติบโตขึ้นอีก 25% หรือสามารถเพิ่มลูกค้าได้เกิน 400 ราย รวมถึงสร้างรายได้ทะลุหลักพันล้านบาท พร้อมตั้งเป้าเพิ่มบุคลากรมากกว่า 10,000 คน ภายในต้นปีหน้า

นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายฐานลูกค้ากลุ่มเจ้าของ หรือผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ต้องการยกระดับความปลอดภัย พร้อมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม โครงการมิกซ์ยูส (Mixed-Use) โรงพยาบาล สถาบันการเงิน และสถานศึกษา 

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรภายในอาคาร (Power & Resource Consumption Management) ในการช่วยวิเคราะห์ วางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์ธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตั้งใจนำเสนอบริการและเทคโนโลยีที่จะสร้างมิติใหม่ เพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้เมทเธียร์กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่รายแรกด้าน Smart Facility Management ที่ล้ำสมัยที่สุดในประเทศไทย” นายขยล กล่าวปิดท้าย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.metthier.co.th