พลิกพอร์ตให้พุ่งทะยาน ด้วยกองทุนหุ้นเทคฯ ระดับโลก ‘KT-TECHNOLOGY’ จากกรุงไทย

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง ขณะที่ในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็ยังคงโดดเด่น เนื่องจากกระแสการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยจากข้อมูลของ GlobeNewswire คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของกลุ่มเทคโนโลยี AI จากทั่วโลกจะขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงปีละ 36.8% จนถึงปี 2575 

อีกทั้งนักวิเคราะห์ของ Fidelity International ได้ทำการวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มของการเติบโตในปี 2567 โดยแบ่งตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม และพบว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากที่สุด เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม

ดังนั้น หนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนบนช่องทางดิจิทัลอย่าง ธนาคารกรุงไทย จึงเล็งเห็นโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ด้วยการเปิดเสนอขายกองทุนเปิด KTAM World Technology หรือ KT-TECHNOLOGY ที่มุ่งเน้นการลงทุนในกองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกและมีแนวโน้มเติบโตสูง บริหารจัดการโดยมืออาชีพจาก ‘ฟิเดลิตี้’ ตอบโจทย์การสะสมมูลค่าลงทุน และการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ดีเดย์พร้อมเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ นี้ 

รู้จักกองทุนเปิด ‘KT-TECHNOLOGY’

ภายใต้แนวคิด ‘พลิกการลงทุนให้ง่ายและงอกเงย’ ของธนาคารกรุงไทย ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุน ให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่มในทุกสินทรัพย์การลงทุน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายจะสร้างผลตอบแทนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เข้ามาร่วมลงทุนกับกองทุนเปิด KTAM World Technology

สำหรับกองทุนดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-TECHNOLOGY-A) และ กองทุนชนิดเพื่อการออมลดหย่อนภาษี (KT-TECHNOLOGY-SSF) ถือเป็นกองทุนในความเสี่ยงระดับ 7 มุ่งเน้นลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund ที่เป็นกองทุนรวมหลักของฟิเดลิตี้ พันธมิตรของธนาคารที่มีเป้าหมายจะสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนา ผู้นำมาใช้ หรือผู้ได้รับประโยชน์ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ด้านสไตล์การลงทุนของกองทุนรวมหลักนั้น จะเน้นการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Investing) ซึ่งสามารถลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่มีข้อจำกัด (Unconstrained Strategy) ทั้งยังมีกรอบการลงทุนค่อนข้างกระจุกตัวในหุ้นประมาณ 50-100 บริษัท และให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นขนาดกลางจนถึงขนาดเล็ก ที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวมหลัก

จุดเด่น-โอกาสของการลงทุนในกองทุนรวมหลัก

เมื่อกองทุนเปิด KT-TECHNOLOGY มุ่งเน้นลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมหลักของฟิเดลิตี้ ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในนักลงทุนได้แสวงหาผลตอบแทนจากบริษัทที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีจากทั่วโลก ซึ่งกองทุนรวมหลักดังกล่าว ยังมีจุดเด่นและโอกาสในการลงทุนอีกหลากหลายประการ ดังนี้

  1. มีการกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกและสามารถหาโอกาสในการลงทุนได้จากหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่จำกัดเพียงแต่การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
  2. หาโอกาสในการลงทุนทั้งจากหุ้นเติบโต (Growth) และหุ้นคุณค่า (Value) ทั้งในกลุ่มเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  3. ให้ความสำคัญกับระดับราคา (Valuation) เป็นพิเศษ ส่งผลให้ในปัจจุบันกองทุนรวมหลักมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 (หุ้น 7 นางฟ้า) ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง และมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ที่มากกว่าดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่มีระดับราคาที่ถูกกว่า และมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการตกเป็นเป้าหมายของการถูกเข้าซื้อและควบรวมกิจการ
  4. มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนคู่แข่ง ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อีกด้วย 
  5. บริหารและปรับพอร์ตการลงทุนโดยทีมจาก Fidelity International ผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์บริหารกองทุนมากกว่า 22 ปี พร้อมด้วยทีมนักวิเคราะห์กว่า 28 คน ที่กระจายอยู่ในทั่วโลก ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก

ส่องทิศทางการลงทุนในปี 2567 

สำหรับทิศทางการลงทุนในปีนี้ ผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับคุณภาพและศักยภาพของบริษัทที่ไปลงทุนมากขึ้น ซึ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะหลายบริษัทมีรายได้ และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น มีอำนาจในการกำหนดราคาสูง ทำให้กำไรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขยายตัวต่อเนื่อง 

ซึ่งจากมุมมองของ Fidelity มองว่า นอกจากกลุ่มเทคโนโลยีแล้ว ยังมีโอกาสลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการจองที่พักออนไลน์ (online travel agencies) ธุรกิจฟินเทค และธุรกิจบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  ธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จาก AI  ธุรกิจเกมออนไลน์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน และ ESG เป็นต้น  ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม กองทุน KT-TECHNOLOGY ทั้งชนิดสะสมมูลค่าและชนิด SSF เพื่อลดหย่อนภาษี พร้อมดีเดย์เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai NEXT ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา