นิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ ดึง “นิ้ง BNK48” ต้นแบบ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ”

     ปัจจุบันประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสิทธิของตน หรือการไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น

     แต่ประเด็นดังกล่าวนับว่ามีความละเอียดอ่อน อีกทั้งบางครั้งยังถูกตีความอย่างผิดเพี้ยน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เมื่อไม่นานมานี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสอนกฎหมายยุคใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ประจำปี พ.ศ.2562” ขึ้น ณ โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยนำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 200 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 โรงเรียน มาเข้าค่ายอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งนอกจากจะมีทั้งอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาให้ความรู้ในหลากหลายมิติแล้ว ยังมีพี่ๆ จากคณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี และคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 25 คน ผู้เคยผ่านการอบรมเป็น “วิทยากรตัวคูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” กับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ เพื่อทำให้บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง และสามารถเข้าถึงเยาวชนวัยใกล้เคียงกันได้ง่ายขึ้น

     โดยหนึ่งในพี่เลี้ยงผู้เป็น “วิทยากรตัวคูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” นั้นก็คือ นิ้ง-มนัญญา เกาะจู หรือ นิ้ง BNK48 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ทางคณะตั้งใจดึงเธอมาให้เป็นต้นแบบของเยาวชนโดยเฉพาะ ด้วยเล็งเห็นว่าเธอเป็นศิลปินคนดังไอดอลของวัยรุ่นไทยที่หลายคนยึดเป็นแบบอย่าง อีกทั้งตัวเธอเองก็ใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นทุนเดิม ดังที่เธอกล่าวว่า

     “สิทธินับเป็นเรื่องที่วัยรุ่นต้องตระหนักไม่ว่าจะเรื่องในระดับของสังคม เช่น การเลือกตั้ง หรือแม้แต่กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวเรา เช่น การคัฟเวอร์เพลง อันที่จริงก็ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และจำเป็นต้องขออนุญาต ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เยาวชนควรรู้ หรือแม้แต่เรื่องสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น เยาวชนก็ต้องรู้ว่าไม่ควรไปละเมิดสิทธิส่วนตัวของใคร เช่น การบุลลี่คนอื่นทางโซเชียล เพราะนอกจากจะละเมิดสิทธิคนอื่นแล้ว ยังมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วย ส่วนผู้ที่ถูกละเมิดก็ควรรู้จักรักษาสิทธิของตน ต้องรู้ว่าเราสามารถตักเตือนคนอื่นรวมทั้งแจ้งความได้ นิ้งเรียนนิติศาสตร์อยู่จึงคิดว่าตัวเองน่าจะทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ซึ่งการทำค่ายในครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้นิ้งสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้น้องๆ ได้ค่ะ”

     ทางด้าน ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังได้เผยถึงรายละเอียดของการจัดอบรมครั้งนี้ว่า 

     “การอบรมครั้งนี้นับว่าสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านงานสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคม โดยเรามุ่งหวังว่าเยาวชนต้นแบบทั้ง 20 โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจะสามารถถ่ายทอด ต่อยอด และขยายผลทั้งในโรงเรียน สังคม และชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ได้ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักสิทธิสากลและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังสะท้อนความเข้มแข็งของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมาช่วยอบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนจะเข้าใจ รู้เท่าทัน และตระหนักในหน้าที่ของตนเอง อันจะทำให้สังคมมั่นคง มีความสุข และแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

     ขณะเดียวกัน นิ้ง BNK48 ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า เธอหวังว่าตนเองจะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องมากขึ้น สมดังที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้