จีนฆ่าไม่ตาย! ม.กรุงเทพพร้อมปั้นผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน กับสาขาภาษาจีนธุรกิจ รับจีนเปิดประเทศหลังโควิด 

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจสร้าง “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในหลากหลายมิติ แต่สิ่งหนึ่งที่โควิด-19 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง “ความปกติ” เดิมให้กลายเป็น “ความปกติใหม่” ได้ ก็คือตลาดงานที่ต้องการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่สามอย่างเช่นภาษาจีน

        เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจ มีประชากรจำนวนมหาศาล และเป็นคู่ค้าสำคัญกับนานาประเทศทั่วโลก ภาษาจีนจึงถือเป็นภาษาสากลภาษาที่สองของโลกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจกับจีนด้วยแล้ว ภาษาจีนยิ่งมีความสำคัญ เพราะคนจีนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ภาษาอังกฤษ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

        และแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะทำให้การค้าระหว่างจีนกับนานาประเทศชะลอตัว กระทั่งเศรษฐกิจของจีนหดตัวรุนแรง แต่ทั่วโลกก็มีความเชื่อมั่นว่า จีนจะยังคงฐานะประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกไว้ได้ ดังที่สำนักข่าวซินหัวของจีนเผยว่า เศรษฐกิจภายในจีนกลับมาเติบโตอย่างเป็นลำดับนับจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา อีกทั้งจีนยังมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทำให้ธุรกิจโดยรวมของประเทศฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็ว นอกจากนี้กองทุน IMF ยังวิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจจีนจะกลับมาเติบโตถึงร้อยละ 9.2 ในปีหน้า ดังนั้นใครที่คิดว่า การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในจีนนั้น จะทำให้ฐานะประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกสั่นคลอน จึงนับเป็นความคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง 

        และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศอย่างเต็มที่อีกครั้งของจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงถือเป็นสาขาที่เหมาะสำหรับผู้สนใจจะศึกษาภาษาจีนให้ถ่องแท้เพื่อใช้ทำธุรกิจกับจีน เนื่องจากสาขานี้จะบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) พร้อมทั้งติดอาวุธให้ผู้เรียนด้วยศาสตร์ความรู้ด้านการทำธุรกิจกับจีน เช่น กระบวนการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่มีรายละเอียดและขั้นตอนเฉพาะตัว ธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน ฯลฯ พร้อมทั้งช่วยสร้างเครือข่ายและการเข้าถึง community จีน ผ่านทางคณาจารย์ทั้งชาวจีน ชาวไทย และพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใน ecosystem ของวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้อาจารย์ยังทำหน้าที่เป็นโค้ชให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนค้นพบเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง

        ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “แม้ไทยจะมีความสัมพันธ์กับจีนมายาวนาน แต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับจีน เพราะจีนเป็นประเทศใหญ่ แต่ละพื้นที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกัน การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจจีนในทุกมิติ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำทั้งความรู้ทางภาษาและความรู้ในการทำธุรกิจ ไปต่อยอดในอาชีพการงานได้เหนือกว่าผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาเพียงอย่างเดียว นอกจากทางสาขาภาษาจีนธุรกิจจะบ่มเพาะความรู้ด้านภาษาจีนที่เข้มข้นให้แก่นักศึกษาแล้ว เรายังเสริมความรู้ให้รอบด้าน เช่น กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุน ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งทักษะทางด้านการตลาดดิจิทัลซึ่งสอดรับกับ New Normal ของโลกที่ทำการค้าบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมีแพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างจากประเทศอื่นทั่วโลก การเขียนภาษาจีนที่ใช้ทางการตลาดออนไลน์ก็แตกต่างไปด้วย โดยปัจจุบันสาขาภาษาจีนธุรกิจแบ่งเป็น 2 แทร็คมุ่งเน้น คือ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ ธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองทุกเป้าหมายในการทำงานของนักศึกษา”

        ใครที่อยากทำธุรกิจกับจีน หรืออยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน จึงควรคว้าโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยการเรียนรู้ภาษาจีนธุรกิจ พร้อมรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนอีกครั้ง เพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จีนยังคงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกที่ฆ่าไม่ตายมาโดยตลอด แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม รวมถึงวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ