ปิดฉากสูตรเลือกตั้งหาร 500 กลับไปใช้สูตรหาร 100 ตามร่าง กกต.

สภา ประชุมสภา ร่วม

รัฐสภาไม่ร่วมลงมติ ล้มกฎหมายลูก ปิดเกมเลือกตั้งสูตรหาร 500 กลับไปใช้ร่างของคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. … ต้องสะดุดลงระหว่างการพิจารณาลงมติมาตรา 24/1 เรื่องการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งแก้ไขให้สอดรับกับสูตรหาร 500 เนื่องจาก องค์ประชุมในการลงคะแนนไม่ครบ เนื่องจากหลังการแสดงตนโดยการขานชื่อสิ้นสุดลง ปรากฏว่า ส.ส.และ ส.ว.ไม่เข้าห้องประชุม

ทำให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ… มีมีแนวโน้มพิจารณาไม่เสร็จภายในกำหนด 180 วันหรือวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 (1) เพราะวันที่ 10 สิงหาคม 2565 อาจเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาวันสุดท้ายของสมัยประชุม เพราะขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาเพิ่มเติมในสมัยประชุมนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า หากพิจารณากฎหมายลูกไม่ทันจริง ๆ ทุกอย่างต้องกลับไปเซตซีโร่ คือ บัตร 2 ใบ หารด้วย 100 แต่จะน่าเสียดายคือมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคำนวณสูตรบัญชีรายชื่อ ที่กรรมาธิการและสภาได้แก้กันมา มันจะใช้ไม่ได้ทั้งหมด ต้องกลับไปใช้ร่างเก่าของ กกต.

ด้านนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะวิปรัฐบาล กล่าวในวันที่ 10 สิงหาคมว่า หากที่ประชุมพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาก็จะต้องเป็นไปตามมาตรา 132 (1) โดยนำร่างที่เสนอในวาระ 1 มาพิจารณาเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นร่างของ กกต. ที่ให้ใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100