ทักษิณ-สรรพากร ได้ขยายเวลาอุทธรณ์คดีประเมินภาษีหุ้น 1.7 หมื่นล้าน

ทักษิณ-ชินวัตร
ทักษิณ ชินวัตร ภาพจากเพตเฟซบุ๊ก CARE คิด เคลื่อน ไทย

ศาลภาษีอากรกลางอนุญาต ทักษิณ-สรรพากร ขยายเวลาอุทธรณ์คดีประเมินเก็บภาษีขายหุ้นชินคอร์ป 17,000 ล้านบาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังศาลชั้นต้นพิพากษา “ทักษิณ” ชนะ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 มติชน รายงานว่า ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ กรณีมีคำพิพากษาคดีความแพ่ง หมายเลขดำ ภ.220/2563 ที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กรมสรรพากร, นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ ผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากร, นายประภาส สนั่นศิลป์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลยที่ 3 นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ จำเลยที่ 1-4 ผู้แทนกรมการปกครอง ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

กรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการขายหุ้น บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 17,000 ล้านบาท โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา มีคำพิพากษาระบุว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2-4 ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยืนตามการประเมินมิชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน

ส่งผลให้ครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา (อ่านคำพิพากษา 18 ก.ค. กฎหมายกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน)

จากการตรวจสอบทราบว่า ก่อนครบกำหนดคู่ความทั้งสองได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษา

โดยศาลอนุญาตขยายอุทธรณ์ฝ่ายโจทก์ถึงวันที่ 16 ก.ย. นี้ ส่วนฝ่ายอัยการซึ่งว่าความแก้ต่างให้กรมสรรพากร ศาลอนุญาตขยายอุทธรณ์ถึงวันที่ 17 ก.ย. ซึ่งคาดว่าเมื่อถึงกำหนดดังกล่าวคู่ความน่าจะขอขยายอุทธรณ์อีกเนื่องจากเป็นคดีใหญ่มีเอกสารเป็นจำนวนมาก