โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา นัดแรก 3 ก.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เปิดประชุมสภานัดแรกหลังเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายงานข่าวจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานได้เตรียมความพร้อมไว้ครบทุกอย่างแล้ว สำหรับการประกอบพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 3 กรกฎาคม โดยมีลิฟต์ 18 ตัว รองรับสมาชิกที่เข้าร่วมในพิธี รวมทั้งถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเสด็จภายในอาคารรัฐสภา และลิฟต์ส่วนพระองค์ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ขณะนี้รอเพียงพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาและหมายกำหนดการที่จะลงมาพร้อมกันในสัปดาห์หน้า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุม ณ โถงพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา ในเวลา 17.00 น. โดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญ อาทิ คณะทูตานุทูต จากประเทศต่างๆ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. รวม 936 คน ที่จะเข้าร่วมรัฐพิธีในครั้งนี้

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา นัดแรก 3 ก.ค.นี้

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A038N0000000000100.pdf