เปิดคู่มือ เลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับคนพิการ “กกต.” เผยแพร่

คนพิการไปเลือกตั้งยังไง
ภาพโดย MichaelGaida จาก Pixabay

กกต.ไม่ลืมคนพิการ เผยแพร่คู่มือประชาชน เลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับคนพิการ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่คลิป คู่มือประชาชน ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภายในคลิปกล่าวถึงการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง ระบุว่า กกต. อำนวจความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของ กปน. ดังนี้

  • หากไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้บุคคลอื่น หรือ กปน. เป็นผู้กระทำการแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุนั้น ให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
  • จัดคูหาเลือกตั้ง/สื่อประชาสัมพันธ์ในคูหาโดยคำนึงถึงหลักการอำนวยความสะดวก การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงสำหรับคนพิการ
  • จัดสิ่งอำนวยความสะดกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสำหับคนพิการทุกประเภท
  • มีสายด่วนในการให้บริการตอบคำถาม 1444

ชมคลิปเต็ม

Advertisment