แบงก์ชาติจ้างเยาวชนชายแดนใต้ทันที หลังฝึกทักษะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพ: กรมพัฒนาฝีมือแรงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าเข้าทำงานทันที เยาวชนในพื้นที่ปัตตานี ให้ความสนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นอย่างมาก 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ซึ่งเยาวชนดังกล่าวจะเป็นแรงงานใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

ล่าสุดได้รับรายงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (สพร.23 ปัตตานี) ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย รับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คนเข้าฝึกงาน พร้อมแจ้งรับเข้าทำงานทันทีหลังจากฝึกงานเสร็จสิ้น

การดำเนินงานดังกล่าวสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงดำเนินงานตามแนวทางของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นย้ำเสมอให้พัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นกรณีดังกล่าวจึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งมั่นในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้แรงงานไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายวารินทร์ สองเมือง ผู้อำนวยการ สพร.23 ปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานและเยาวชนในพื้นที่ปัตตานี ให้ความสนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ที่มีระยะเวลาการฝึก 2-4 เดือน แล้วแต่สาขาการฝึก และมีฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นเวลาอีก 1-2 เดือน

โดยในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมกว่า 200 คน และกว่า 80% เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพส่วนตัวและทำงานในสถานประกอบกิจการ การพัฒนาทักษะจึงช่วยให้แรงงานมีงานทำและมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว

ตัวอย่างจากการติดตามผลที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานของบริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000) จำกัด มีผู้ผ่านการฝึกจาก สพร.23 ปัตตานี ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ถึง 5 คน ได้แก่ นายอิสมาแอ กือจิ ช่างเตรียมพื้นทำสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2556) นายพัยศาล อาแด ช่างพ่นสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2557) นายซาการียา มะลี ช่างเตรียมพื้นทำสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2558) นายอิบรอแฮม สือยุ ช่างเตรียมพื้นทำ และนายมะซูเฟียน หะนีดอเลาะ ช่างขัดสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2563) โดยได้รับเงินเดือนประมาณ 9,000-20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและอายุงาน

นายอัมรัน เจ๊ะทอง ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานของบริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000) จำกัด เล่าว่า บริษัทรับผู้เข้าฝึกอบรมของ สพร.23 ปัตตานี เข้าฝึกงาน และเห็นว่าเยาวชนที่เข้ามาฝึกงานมีทักษะฝีมือดี รวมถึงสังเกตลักษณะนิสัย ความขยันและบุคลิกด้านอื่น ๆ ประกอบ จึงตัดสินใจรับเข้าทำงาน


ซึ่ง สพร.23 ปัตตานีจะส่งผู้เข้าอบรมมาฝึกงานที่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริษัทมีความต้องการช่างฝีมือดี จึงรับผู้ผ่านการฝึกเข้าทำงานทันทีหลังจากฝึกงานจบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ