ซาอุ รับสมัครคนไทย เป็นพนักงานขับรถ เงินเดือน 2.8 หมื่นบาท

พนักงานขับรถ
Photo: Art Markiv/unsplash

ซาอุฯ รับสมัครพนักงานขับรถ และควบคุมดูแล ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือนสูงสุด 2.8 หมื่นบาท 43 อัตรา สมัครผ่านกระทรวงแรงงานถึง 9 กันยายน 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้างบริษัท AL Madeed Contracting Est.

ซึ่งประกอบกิจการก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน ทางเท้า สิ่งอำนวยความสะดวกบนท้องถนน สะพาน และอุโมงค์ จำนวน 43 อัตรา เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 22 – 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ ในตำแหน่งพนักงานขับรถและควบคุมดูแล 30 อัตรา (heavy drivers and operators) ช่างเครื่องยนต์ (mechanic) จำนวน 10 อัตรา ช่างไฟฟ้า (electrician) จำนวน 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (data entry) จำนวน 1 อัตรา

หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างเดือนละ 2,000-3,000 ริยาล (ประมาณ 18,766 – 28,149 บาท อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565) โดยนายจ้างจะจัดเตรียมที่พักให้ฟรี จ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ ซึ่งคนหางานที่สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

นายสุชาติกล่าวว่า การจัดส่งแรงไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลังจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งคนหางานและดำเนินการเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯมาโดยตลอด ทำให้มีผู้ลงทะเบียนประสงค์ไปทำงานซาอุดีอาระเบีย ผ่าน e-Service ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้ว ทั้งสิ้น 2,402 คน แยกเป็นชาย 1,601 คน หญิง 801

“ขณะนี้นายจ้างซาอุฯ เริ่มทยอยแจ้งความต้องการทั้งในตำแหน่ง และระดับวุฒิการศึกษาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น อาทิ ตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พนักงานตัดขนสัตว์เลี้ยง ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และล่าสุดพนักงานขับรถและควบคุมดูแล โดยตำแหน่งงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีความต้องการตั้งแต่ระดับปริญญาเอกจนถึงไม่จำกัดวุฒิการศึกษา”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นอกจากความพยายามในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ โดยรัฐจัดส่งแล้ว ในขณะเดียวกันกรมการจัดหางานพร้อมสนับสนุนให้เกิด business matching โดยไม่ปิดกั้นการจัดส่งระหว่างบริษัทจัดหางานเอกชนด้วยกัน

“โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 กรมการจัดหางานได้เป็นสื่อกลางเชิญผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ที่มีความสนใจจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมมูซาเนต (Musaned) จากผู้แทนกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ซาอุดีอาระเบีย

โดยโปรแกรมดังกล่าวจะใช้ในกระบวนการจัดหางานของตำแหน่งงานประเภทแรงงานในบ้าน ทุกขั้นตอน เช่น การทำสัญญาจ้าง การอนุมัติ การติดตามผลการพิจารณาต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หลังจากนายจ้างคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694″