JobsDB ย้ำ “ดิจิทัล HR” มาแรง ช่วยสร้างแบรนด์ ลดต้นทุนบริหารคน

จ๊อบส์ดีบี

JobsDB ย้ำชัด ดิจิทัลเอชอาร์มาแรง ดันผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี ตัวช่วยสร้างแบรนด์ ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 JobsDB (จ๊อบส์ดีบี) แพลตฟอร์มหางานอันดับ 1 ของเอเชีย หนึ่งบริษัทลูกของ SEEK Limited Group บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางการหางานออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้จัดงาน “FORWARD TOGETHER: Unlock the Future of Hiring” ตอกย้ำวิสัยทัศน์แพลตฟอร์มหางานผู้นำในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแห่งเอเชีย ฉายภาพรวมสถานการณ์การจ้างงานตลาดในประเทศไทยและแนวโน้มทรานส์ฟอร์มเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มตัว อิงผลสำรวจล่าสุด

เผยหลายองค์กรปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เร่งพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเพิ่มโอกาสการแข่งขันเอาชนะใจผู้หางานยุคใหม่ แนะโซลูชันองค์กรพร้อมเปิดมิติใหม่สู่การสรรหาบุคลากรในอนาคต

แรงงานกลับมาฮึด ออกหางาน

นายปีเตอร์ บิโธส ประธานกรรมการบริหาร ซีค เอเชีย ได้อัปเดตสถานการณ์ตลาดแรงงานโลกว่า มีแนวโน้มดีดตัวกลับมาหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ตลาดแรงงานปรับเปลี่ยนจาก Great Resignation เข้าสู่ Career Configuration เหล่าแรงงานกลับมาฮึดสู้และออกหางานอีกครั้ง

“ซีค เอเชีย สานต่อพันธะสัญญาเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์เชื่อมต่อผู้ประกอบการและผู้หางานในยุคดิจิทัลที่ดีที่สุด เราได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร”

นายลูอิส เอิง กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ซีค เอเชีย กล่าวเสริมว่า เราเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กรอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบทิศทางจากการปรับตัวรับกับเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของระบบ การดำเนินการ และทรัพยากรในองค์กร รวมไปถึงการช่วงชิงบุคลากรในตลาด ที่อาจมาพร้อมกับต้นทุนมหาศาล วันนี้เราจึงมาอัปเดตเทรนด์และแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในเรื่องการสรรหาสำหรับทุกองค์กร”

ดิจิทัล HR มาแรง

นางดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์โรคระบาดได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือประเทศไทยของเรามีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นและจริงจังขึ้นกว่าเดิม

แม้ว่ากระบวนการทรานฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัลเอชอาร์ (digital HR) ก่อนหน้านี้จะเป็นไปอย่างล่าช้า แต่เมื่อประสบกับสถานการณ์โควิด-19 หลาย ๆ องค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรมก็ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานและกระบวนการสรรหาบุคลากรมากขึ้น

สำหรับงาน FORWARD TOGETHER: Unlock the Future of Hiring ถือเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต่อยอดจากระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพาร์ทเนอร์คนสำคัญของจ๊อบส์ดีบี โดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการในประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 52 บริษัท

Advertisement

คนมองหา work-life balance

นางดวงพรกล่าวถึงผลสำรวจแนวโน้มสถานการณ์การจ้างงาน ผลตอบแทน และสวัสดิการ ปี 2565-2566 (compensation & benefit survey) ที่ทำการสำรวจ HR และผู้ประกอบการ 429 ราย ในประเทศไทย พบว่า องค์กรมากมายกำลังปรับเปลี่ยนระบบภายในให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น อาทิ การนำเทคโนโลยีและการทำงานทางไกลมาใช้ การใช้เครื่องมือเพื่อจัดการกลยุทธ์ในการบริหารบุคลากร หรือการหาโซลูชันเพื่อสรรหาคนที่ใช่เข้ามาในองค์กร ตลอดจนการเสริมและอัปเดตทักษะดิจิทัลให้บุคลากร

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ปรับตัวดังกล่าวเกิดขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หางาน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากวิถีชีวิตกำเนิดใหม่อย่าง new normal โดยผู้หางานในวันนี้ เริ่มมีการปรับลำดับความสำคัญและความต้องการส่วนตัวใหม่ มีการมองหา work-life balance สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการโดยเฉพาะการทำงานระยะไกลและความยืดหยุ่นที่มากขึ้นจากองค์กร

ปรับมายเซ็ทเอชอาร์

อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจ “Digital HR Transformation Survey 2022: Southeast Asia” โดย PwC พบว่า แม้ 79% ของผู้บริหารจะเห็นการเปลี่ยนสู่ดิจิทัลขององค์กรที่เร่งตัวขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่มีการกำหนดแนวทางการเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของฝ่ายงาน HR ที่ชัดเจนและครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

“ดังนั้น การปรับ mindset ตลอดจนการติดอาวุธ และส่งมอบการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยองค์กรเปิดประตูเข้าสู่ Digital HR ได้อย่างเต็มตัว” นางดวงพรกล่าว

Digital HR ถือเป็นกระบวนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการทำงานและการสรรหาบุคลากร โดยมีหลักสำคัญคือการผสมผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนมิติจาก traditional HR (เอชอาร์แบบดั้งเดิม) ไปสู่การทำงานในโลกยุค new world of work เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาทำงาน รวมถึงต้นทุน

เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลา และสร้างความโปร่งใสและรักษามาตรฐานสากลของข้อมูล เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยรวม ในทางกลับกันยังถือเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในสายตาของผู้สมัครงานผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ถือเป็นตัวแทนองค์กรด่านแรกที่ผู้สมัครจะได้พบเจอ หากฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัยและเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดผู้หางานคุณภาพในปัจจุบันได้ไม่ยาก

โซลูชั่นการสรรหาคนใหม่ล่าสุด

นางดวงพรกล่าวต่อว่า นอกจากการปรับทัศนคติองค์กรและการเพิ่มทักษะดิจิทัลของบุคลากรที่จำเป็นต่อการปรับตัวสู่ digital HR แล้ว การมีเครื่องมือที่ดียังช่วยอำนวยความสะดวกให้การทรานฟอร์มครั้งสำคัญขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น จ๊อบส์ดีบี ในฐานะ best talent partner ช่วยยกระดับประสบการณ์สรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการและผู้หางานทั่วประเทศด้วยโซลูชั่นการสรรหาคนใหม่ล่าสุด ที่มีความโดดเด่นดังนี้

– ข้อมูล (data) ที่รวบรวมและอัปเดตจากฐานข้อมูลภายในของ JobsDB และการทำสำรวจตลาดงานกับพันธมิตรระดับสากล อาทิ The Network, Boston Consulting Group (BCG) และ Research Inc. พร้อมอัปเดตข่าวสารตลาดแรงงานตลอดปี

– คำปรึกษา (consultancy) พร้อมสรรพด้วยทีมงานดูแลและให้บริการ ที่ผ่านการฝึกอบรมระดับภูมิภาค เพื่อเสริมทักษะจำเป็น และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการอย่างมืออาชีพ

– ความยืดหยุ่น (flexibility) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากจ๊อบส์ดีบี ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการสรรหาบุคลากรและลดขั้นตอนยุ่งยากของฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังช่วยผู้ประกอบการรักษาและบริหารทรัพยากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“เราเข้าใจดีว่า เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจปรับ งาน HR จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป JobsDB มุ่งมั่นทำให้ทีมเอชอาร์เป็น digital HR มือโปรในโลกการทำงานใบใหม่ ” นางดวงพรกล่าว

hybrid ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์

นายอมฤต ศุขะวณิช กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้บริหารแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ ภายใต้ชื่อ “โรบินฮู้ด” (Robinhood) กล่าวว่า hybrid working (การทำงานแบบผสมผสาน ทำจากที่บ้านและที่ทำงาน) คือ สิ่งสำคัญในการดึงดูดกลุ่มคนทาเลนต์รุ่นใหม่ที่เรากำลังตามหา เพราะทำให้สามารถทำงานไปพร้อม ๆ กับอยู่ในสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่คนทำงานเลือกเอง

“อีกสิ่งหนึ่งที่เรากำลังตามหา เพื่อให้สัมพันธ์และเสริมกันกับ hybrid working คือ คนที่มี growth mindset ลองคิดดูว่า ถ้าคนที่มี growth mindset ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เขาเลือกเองได้ ประสิทธิภาพงานจะออกมาดีขนาดไหน”