กระทรวงแรงงาน ดันผู้ประกอบการสปาเชียงใหม่ สู่ธุรกิจ Wellness

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เทรนด์การดูแลสุขภาพก้าวไปไกลกว่าเดิมมาก ทำให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องเรียนรู้ และเข้าใจศาสตร์อย่างถ่องแท้

วันที่ 31 มีนาคม 2566 กระทรวงแรงงานยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจสปา สู่การบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (wellness) ที่มีมาตรฐาน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเวลเนส (wellness management) โดยกระทรวงแรงงานมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (DSD Wellness Academy) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจนวดสปา แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านสุขภาพ และผู้ประกอบการด้านนวด-สปา จากทั่วประเทศที่ต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการฝึกบริหารจัดการธุรกิจเวลเนส

ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ประชาชนหันกลับมาดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกาย อาหาร และการบริการด้านสุขภาพ

Advertisement

ทำให้การบริการด้านสุขภาพอย่างธุรกิจ wellness ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาดูแลสุขภาพกำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบันก้าวไปไกลกว่าเดิมมาก ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องเรียนรู้ และเข้าใจศาสตร์อย่างถ่องแท้

กระทรวงแรงงานจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้เรียนรู้ถึงศาสตร์ของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการดำเนินการในด้านธุรกิจ wellness แบบครบวงจร และนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีฝึกทั้งภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และปฎิบัติแบบออนไซต์ รวม 68 ชั่วโมง ได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านสุขภาพ การบริหารจัดการและการทำการตลาดในธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ การออกแบบอาหาร เครื่องดื่มเชิงสุขภาพ และการล้างสารพิษในร่างกาย

การฟื้นฟูร่างกายผ่านการออกกำลังกายในน้ำ (สุขธารา) ความรู้เกี่ยวกับการบำบัด โดยใช้กลิ่นหอมจากดอกไม้ การปฎิบัติงานด้านความงามและการนวดเพื่อสุขภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

Advertisement

อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเวลเนส ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบกิจการนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันนี้ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย

DSD Wellness Academy มีแผนที่จะเปิดในรุ่นต่อไปเพิ่มเติม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ wellness ทั่วประเทศที่สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมด้านบริการสุขภาพ (DSD Wellness Academy) โทร.053-330-092/053-330-095 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน