โรงงานชลบุรีปิดหนี เทลูกจ้าง ค้างค่าแรง 7 เดือน ยอดชดเชย 12 ล้านบาท

โรงงานชลบุรีปิด เทลูกจ้าง

โรงงานในจังหวัดชลบุรีเลิกจ้างพนักงานเกือบร้อยคน ค้างเงินเดือน 7 เดือน มีมูลค่ารวมค่าปรับและค่าชดเชย ประมาณ 12 ล้านบาท กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบ ช่วยเหลือลูกจ้าง หางานใหม่ให้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 จากกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวลูกจ้างเกือบร้อยชีวิตถูกเลิกจ้างไม่รู้ตัว โรงงานปิดโดยไม่บอกล่วงหน้า พร้อมค้างค่าจ้าง 7 เดือน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แสดงความห่วงใยไปยังลูกจ้างกลุ่มนี้ และได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เบื้องต้นได้รับรายงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ว่า พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า กลุ่มลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และเหล็ก สำนักงานใหญ่อยู่แถวบรรทัดทอง กรุงเทพฯ มีสาขาอยู่อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน 66 คน

พนักงานตรวจแรงงาน สสค.ชลบุรี ได้ดำเนินการรับคำร้อง (คร.7) ลูกจ้าง จำนวน 64 คน กรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย และลูกจ้าง จำนวน 2 คน กรณีนายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุได้รับค่าชดเชยไม่ครบถ้วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,702,921.67 บาท

ทั้งนี้ ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันชี้แจงสิทธิ หน้าที่ สิทธิตามกฎหมายแก่ลูกจ้างตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง การใช้สิทธิประกันการว่างงาน การหาตำแหน่งงานว่างรองรับ การฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการ และการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

Advertisement

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเสริมว่า พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และให้เร่งดำเนินการมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

“ผมขอย้ำไปยังนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหากับทั้งสองฝ่าย หากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด”

โรงงานชลบุรีปิด เทลูกจ้าง