ไขข้อสงสัย ปรับขั้นตอนยื่นความต้องการจ้างต่างด้าว หลัง 1 มิ.ย. 2566

แรงงานต่างด้าว

อธิบดีกรมการจัดหางานยืนยัน หลัง 1 มิ.ย. 2566 ยังคงจ้างคนสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ทำงานได้ ย้ำเพียงปรับสถานที่ยื่น Demand เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรณีผู้ใช้สื่อโซเชียลหลายรายเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่องการปรับขั้นตอนการยื่นความต้องการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา (Demand) หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ว่า ประเทศไทยจะไม่รับยื่นความต้องการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและลาวนั้นไม่เป็นความจริง

กรมการจัดหางานขอยืนยันว่า หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2566 หากนายจ้าง/สถานประกอบการประสงค์จะนำคนต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา เข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย (MOU) ยังคงสามารถยื่นความต้องการจ้างคนต่างด้าวได้

โดยกำหนดให้นายจ้างผู้ประกอบการยื่นความต้องการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ ขณะที่กรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง) จะไม่รับคำร้องขอนำเข้าของแรงงานทั้ง 2 สัญชาติดังกล่าวแล้ว ในส่วนของแรงงานสัญชาติเมียนมา กำหนดให้นายจ้างผู้ประกอบการยื่นความต้องการจ้างคนต่างด้าว (Demand) ได้ที่กรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง) ต่อไป

“ปัจจุบันสถานการณ์โควิดคลี่คลาย กรมการจัดหางาน จึงปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยื่น Demand เพื่อให้กระบวนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของนายจ้างผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามสำหรับการยื่น Demand ของคนสัญชาติเมียนมา ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางเดิมต่อไปก่อน เนื่องจากทางการเมียนมาได้ร้องขอให้การลงนามในหนังสือถึงกรมแรงงานเมียนมา ต้องมีอธิบดีเป็นผู้ลงนาม” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Advertisement