การบินไทย เผยโฉมชุดแอร์โฮสเตสใหม่ ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล

ชุดแอร์การบินไทย

การบินไทย เผยโฉมเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใหม่ ผลิตจากเส้นไหมไทย ทอผสมเส้นใยจากขวดพลาสติกรีไซเคิล คงความงามแบบไทย สะท้อนถึงความเป็นสายการบินแห่งชาติ เริ่มสวมใส่ 1 ม.ค. 2567

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การบินไทยดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากอุตสาหกรรมการบินมาต่อเนื่อง มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วกลับมาพัฒนาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ภายใต้แนวคิด Zero Waste Living ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่

1.FROM PLANES TO PLANET-การบินเพื่อสิ่งแวดล้อม 2.FROM WASTE TO WEALTH-การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ 3.FROM PURPLE TO PURPOSE-จากใจสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ เครื่องแบบชุดไทยเรือนต้น ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง ของการบินไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับในเรื่องความสวยงาม ได้รับการจดจำ และเป็นสิ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเป็นสายการบินแห่งชาติที่เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เปิดต้อนรับผู้โดยสารจากประเทศต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ เนื่องจากผู้โดยสารของการบินไทยมากกว่า 80% เป็นชาวต่างชาติ

ชุดแอร์การบินไทย

เราได้ปรับเปลี่ยนวัสดุของเครื่องแบบ โดยนำมาตัดเย็บด้วยเส้นไหมไทยถักทอผสมผสานเส้นใยที่แปรรูปจากวัสดุรีไซเคิล 70% โดยเฉพาะขวดพลาสติกที่มาจากขวดน้ำที่เราให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งในเที่ยวบินหนึ่งมีประมาณอย่างน้อย 300 ขวดตามปริมาณผู้โดยสาร

โดยการตัดเย็บยังคงไว้ซึ่งความงดงามในความเป็นไทย ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความง่ายในการดูแลรักษาการคงรูป แต่ให้ความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการใช้งาน และยังได้มีการทดสอบในด้านความปลอดภัยที่เป็นตามมาตรฐานสากลแล้ว

ชุดไทย แอร์การบินไทย

นายชายกล่าวต่อว่า เครื่องแบบชุดไทยเรือนต้นดังกล่าวจะปรากฏในทุกที่สาธารณะทั่วโลก และทุกชั้นบริการบนเครื่องบิน ในฐานะเครื่องแบบของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงของการบินไทย ซึ่งจะทยอยสวมใส่พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

แอร์โฮสเตส

ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ด้วยการนำเครื่องบินและเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมาใช้ในการให้บริการ และปรับปรุงการปฏิบัติการบิน อาทิ การนำเทคนิค Single Engine Taxi และการลดน้ำหนักการบรรทุกมาปรับใช้ในการปฏิบัติการบิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการปรับปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนการนำเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF-Sustainable Aviation Fuel) มาใช้ทำการบิน และการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการบิน อาทิ

กิจกรรมครัวการบิน กิจกรรมสายช่าง กิจกรรมการบริการภาคพื้น ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางสังคม เช่นการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรของเกษตรกรชาวไทย และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทกำหนดไว้

การบินไทย ชุดยูนิฟอร์ม