เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน “ใครได้-ไม่ได้” รับเงิน 4,000 บาท

แรงงาน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 “คนละครึ่ง” แต่ไม่ได้รับ “เราชนะ” เตรียมลงทะเบียน www.ม.33เรารักกัน.com

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 หลังผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่มีจำนวนประมาณ 9.2 ล้านคน และเป็นกลุ่มบุคคลที่พลาดสิทธิ์จากมาตรการ “เราชนะ” เนื่องจากไม่จัดอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด โดยรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเยียวยากลุ่มบุคคลดังกล่าว ผ่าน “ม.33 เรารักกัน”

ล่าสุด วันนี้ (21 ก.พ.) www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิ์รับเงิน 4,000 บาทา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้า “ม.33 เรารักกัน” ว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการอยู่เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ โดยรูปแบบการลงทะเบียน การรับโอนเงิน รวมถึงการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชัน จะใช้ระบบคล้ายกับ “เราชนะ” ซึ่งมีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดูแล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในมาตรการดังกล่าวว่า จะจ่ายเงินให้จำนวนคนละ 4,000 บาท สัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 21 ก.พ. 2564

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อมูลสำหรับเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับเงินใน “ม.33 เรารักกัน” ว่าใครได้ หรือ ไม่ได้ ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์ใน “ม.33 เรารักกัน”

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 2. มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท
 3. ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” แต่ไม่ได้รับ “เราชนะ” มีสิทธิ์รับ “ม.33 เรารักกัน” (หากอยู่ในเงื่อนไขข้อ 1, 2, 3)
 5. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” แต่ไม่ได้รับ “เราชนะ” (หากอยู่ในเงื่อนไขข้อ 1, 2, 3)

ผู้ไม่มีสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน”

 1. ไม่มีสัญชาติไทย อายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 2. มีเงินฝากในธนาคารเกิน 500,000 บาท
 3. ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 4. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากได้รับเงินมาตรการ “เราชนะ” แล้ว
 5. ผู้ได้รับสิทธิ์มาตรการ “คนละครึ่ง” และได้รับ “เราชนะ” ไปแล้ว (เนื่องจากไม่มีได้อยู่ใน ม.33 ตั้งแต่แรก)
 6. ผู้ได้รับสิทธิ์มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และได้รับ “เราชนะ” ไปแล้ว (เนื่องจากไม่มีได้อยู่ใน ม.33 ตั้งแต่แรก)

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ์

สำหรับไทม์ไลน์การรับสิทธิ์ ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนและตรวจสอบการได้รับสิทธิ  www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
 • วันที่ 22,29 มีนาคม และวันที่ 5,12 เมษายน 2564 ได้รับวงเงินผ่าน “เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการใช้จ่าย