เช็กสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com. รับเงิน 4,000 บาท ได้แล้ว

ม33 เรารักกัน

ผู้ลงทะเบียน ม.33เรารักกัน สามารถเช็กสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บาท ได้แล้วตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป  

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากกระทรวงแรงงานได้เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 4,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยเปิดให้ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ถึง 7 มีนาคม 2564 ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่เช็กสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้แล้วตั้งแต่เวลานี้ เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเช็กสิทธิ์

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
  • กดปุ่มตรวจสอบสถานะสิทธิ์
  • กรอกข้อมูลเพื่อ (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)
  • จากนั้น “ตรวจสอบสถานะ”

หากตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ์” ให้ทำการ “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในวันเดียวกัน ส่วนใครที่ “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ได้วันเดียวนี้  

ไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ์

  • วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 เปิดให้ทบทวนสิทธิ (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ)
  • วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
  • วันที่ 5-11 เมษายน 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  • วันที่ 12, 19 เมษายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บาท
  • วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน”