เปิดวิธีรับเงิน “ประกันสังคม” จ่ายชดเชย 50% กรณีว่างงาน เหตุโควิด

ประกันสังคม

ขั้นตอนรับเงินทดแทน 50% “ประกันสังคม” จ่ายให้ลูกจ้าง-นายจ้าง-ผู้ประกันตน ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด-19 ระบาด

ภายหลังกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้ปิดสถานที่และสถานประกอบการ จำนวน 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-9 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากประกาศดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง-นายจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนโดยเปิดให้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปวิธีดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ดังนี้


  1. ลูกจ้างผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ www.sso.go.th (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ถูกต้อง (กรณีกักตัวต้องใช้เอกสารประกอบ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้กักตัว)
  2. ลูกจ้างนำส่งแบบฯ ที่กรอกแล้วให้นายจ้างรวบรวม พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว
  3. นายจ้างเข้าระบบ E-services ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส 2-01/7 (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียน เพื่อใช้ระบบก่อน)
  4. เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นในระบบ E-services ให้รวบรวมแบบฯ นำส่ง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ E-services บน www.sso.go.th
  5. สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติจ่าย รอบแรกเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ

กรณีเงินไม่เข้าบัญชี ให้โทรติดต่อสอบถามที่สายด่วน 1506

นายจ้างสมัคร e-Service ก่อนยื่นเอกสาร

สำหรับนายจ้างที่ยังไม่ได้สมัครใช้งาน e-Service ของสำนักงานประกันสังคม สามารถสมัครใช้งานในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก่อนจึงจะยื่นผ่านระบบได้

เอกสาร สปส.2-01/7

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ