สวีเดน-ฟินแลนด์ ต้องการแรงงานไทยเก็บผลไม้ ก.ค. นี้ มากกว่าปีที่แล้ว 60%

ภาพ: ประชาชาติธุรกิจ/รอยเตอร์ส

สวีเดน-ฟินแลนด์ ต้องการแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่ามากกว่าปีที่แล้ว 60% กรมการจัดหางานเตรียมจัดหาวัคซีนโควิด สำหรับ 8,200 คน ฉีดก่อนเดินทาง ก.ค. นี้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานประสานกรมควบคุมโรค ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2021 ช่วงเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. จำนวน 8,200 คน แบ่งเป็นคนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน จำนวน 5,200 คน และฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ของทุกปี จะมีคนงานไทยเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ระยะสั้น ๆ ไม่เกิน 90 วัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยที่ยังคงรุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดนฤดูกาลปี 2021

โดยให้คนงานสนับสนุน (staff) และคนงานตามฤดูกาล (seasonal work) ที่จะเดินทางไปทำงานและเก็บผลไม้ป่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเดินทางทุกคน ซึ่งกรมการจัดหางานได้ประสานกับกรมควบคุมโรคในการขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนหางานแล้ว

ที่มาภาพ: กรมการจัดหางาน

แรงงานไทย เป็นที่ต้องการใน ฟินแลนด์-ฟินแลนด์

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์และสวีเดน ได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์และนายจ้างในฟินแลนด์เป็นอย่างมาก

ทั้งในฤดูกาลปี 2021 นี้ ทางการไทย ฟินแลนด์ และสวีเดน ได้มีการหารือและเพิ่มความชัดเจนในการวางมาตรการสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าฤดูกาล 2021 โดยคาดว่าจะมีแรงงานไทยเดินทางประมาณ 8,200 คน โดยแบ่งเป็นคนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน จำนวน 5,200 คน และฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน

Advertisement

ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ฤดูกาลเก็บผลไม้ป่า 2020) ที่มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าทั้งสิ้น 5,254 คน แบ่งเป็นคนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน จำนวน 3,040 คน และฟินแลนด์ จำนวน 2,214 คน

“แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 จะได้รับการอบรมก่อนเดินทาง ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของฟินแลนด์และสวีเดน”

“โดยการอบรมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โปรแกรม Zoom เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของ ศบค. รวมทั้งต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนเดินทาง และนำหลักฐานหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนแจ้งการเดินทางไปทำงาน”