3 บริษัทรับรางวัลพระราชทานฯ ระบบบริหารจัดการแรงงานยอดเยี่ยมปี’64

กระทรวงแรงงานจัดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2021 มอบรางวัลสถานประกอบการที่มีความโดดเด่นมาตรฐานแรงงาน สวัสดิการแรงงาน อาชีวอนามัย

วันที่ 16 กันยายน 2564 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัลประจำปี 2564 Thailand Labour Management Excellence Award 2021 ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564  โดยมีสถานประกอบการได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 องค์กร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัล กล่าวว่า การจัดงานพิธีมอบรางวัลนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีระบบบริหารแรงงานยอดเยี่ยม มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง เป็นต้นแบบพัฒนาองค์กร โดยขอพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

“สถานประกอบที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2564 มี 3 รางวัลดังนี้


  • ระดับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดชุมพร
  • ระดับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร
  • ระดับสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด จังหวัดราชบุรี

รมว.กระทรวงแรงงานกล่าวด้วยว่า ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการของบริษัททั้ง 3 ส่งผลให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดี ลูกจ้างมีขวัญกำลังใจในการทำงานมีศักยภาพในการทำงาน ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทด้านแรงงาน ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และลดข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

“รางวัลนี้เพื่อเป็นเกียรติยศ และความภาคภูมิใจร่วมกันของนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้น จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ