อย่าลืมไปใช้สิทธิ ! ม.33-39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 1 พ.ค.-31 ส.ค. 65

กรุงเทพเปิดสี่ช่องทางให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2565 ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ ฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิดได้โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (influenza vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้ ได้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน

“แนะนำให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0-2956-2500 ถึง 10


ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ