รมว.แรงงานเยือนสิงคโปร์ หารือจัดหางานและพัฒนาทักษะให้คนไทย

รมว.สุชาติ ชมกลิ่น หารือสิงคโปร์พัฒนาการจัดหางาน ต้องการจ้างแรงงานไทย 3 สาขา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่างอู่ต่อเรือ และช่างเชื่อมฝีมือ 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์ เพื่อพบกับ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower) ของประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือการเชื่อมโยงระบบจัดหางานและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับแรงงานไทย รวมทั้งสามารถจัดการข้อมูลแรงงานได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุม

พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

โอกาสนี้ได้หารือข้อราชการในประเด็นการดูแลแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์และศึกษาระบบการจับคู่ (matching) ตำแหน่งงานแก่นักศึกษาจบใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของนายจ้าง เพื่อนำรูปแบบดังกล่าวไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ้างงานในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ กระทรวงแรงงานสิงคโปร์นายสุชาติกล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ที่ให้การดูแลแรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ทุกคนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ได้ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ความเป็นอยู่และสวัสดิการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังหารือถึงการบริหารจัดการระบบการจ้างงาน การ matching ตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่เพื่อให้สามารถหางานทำได้และเชื่อมโยงข้อมูลตอบสนองความต้องการของนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานไทยไปทำงานกว่า 10,000 คน ผ่านกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 1,827 คน

ในปี 2565 นายจ้างและสถานประกอบการในประเทศสิงคโปร์มีความต้องการจ้างแรงงานไทยใน 3 สาขา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่างอู่ต่อเรือ และช่างเชื่อมฝีมือ เนื่องจากแรงงานไทยได้รับการชื่นชมในเรื่องทักษะฝีมือการทำงานขั้นสูง ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจและพึงพอใจของนายจ้างสิงคโปร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้ยกระดับบริการจัดหางานออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน จุดเด่นของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำสามารถรวบรวมตำแหน่งงานว่างจากเครือข่ายของบริษัทจัดหางานและของภาครัฐ โดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : artificial intelligence) มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจับคู่ตำแหน่งงาน ให้บริการแบบ single window ของหน่วยงานภาคี

การให้บริการจัดหางานผ่านแอปพลิเคชั่นไทยมีงานทำ การรวมบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่จุดเดียว การติดตามผลการมีงานทำ ข้อมูลการให้บริการมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบ real-time พร้อมรวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คนหางานมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานและมีระดับรายได้เพิ่มขึ้น


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ