20 มีนาคม วันความสุขสากล ฟินแลนด์ ประเทศสุขสุดในโลก ไทยอันดับ 60

Helsinki Finland
Helsinki Finland จาก pixabay

20 มีนาคม วันแห่งความสุขสากล ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ตั้งแต่ปี 2555

การพูดในการประชุมระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ เรื่อง “ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี : การกำหนดกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 66 เลขาธิการ “บัน คีมูน” กล่าวว่า โลกต้องการกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตามมติที่ 66/281 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 จึงประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันแห่งความสุขสากล” โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์กันระหว่างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี ในฐานะเป้าหมายและแรงบันดาลใจสากลในชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก

วันแห่งความสุขสากล มีต้นแบบมาจาก “ประเทศภูฏาน” ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกและยอมรับว่าความสุขของชาติอยู่เหนือรายได้ประชาชาติมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 ตลอดจนใช้ดัชนีมวลรวมความสุข หรือ Gross National Happiness Index (GNH) แทนที่ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) ตามแบบประเทศอื่น ๆ

Advertisement

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้เชิญชวนประเทศสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคลทั่วไป ให้ถือปฏิบัติวันแห่งความสุขสากลในลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน

วันความสุขสากล
UN Photo/Albert Gonzalez Farran จาก www.un.org

World Happiness Report 2023

สำหรับวันแห่งความสุขสากล 2023 CNN ระบุว่า รายงานของ “UN Sustainable Development Solutions Network” เผยข้อมูลการสำรวจทั่วโลกจากผู้คนกว่า 150 ประเทศ โดยจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในปี 2023 (World Happiness Report 2023) โดยพิจารณาจากการประเมินชีวิตโดยเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (2020-2022) โดย “ฟินแลนด์” ครองแชมป์เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ส่วน “อัฟกานิสถาน” รั้งที่ 137 เป็นอันดับสุดท้าย ด้าน “ประเทศไทย” อยู่อันดับที่ 60

เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้วที่ “ฟินแลนด์” เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ World Happiness Report ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกและเพื่อนบ้าน ทั้งเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวีเดน และนอร์เวย์ ต่างทำคะแนนได้ดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนอายุขัยที่มีสุขภาพดี, GDP ต่อหัว, การสนับสนุนทางสังคม, การคอร์รัปชั่นต่ำ, ความเอื้ออาทรในชุมชนที่ผู้คนดูแลซึ่งกันและกัน ตลอดจนอิสระในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต

ในขณะที่ประเทศเดิมในการจัดอันดับมักมีแนวโน้มที่จะปรากฏใน 20 อันดับแรกทุกปี แต่ปีนี้มีประเทศใหม่ที่ขยับขึ้นสู่โซนท็อป 20 ได้แก่ ลิทัวเนีย โดยประเทศแถบบอลติกไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สำหรับลิทัวเนียขยับจากอันดับที่ 52 ในปี 2017 สู่อันดับที่ 20 ในปีนี้

Advertisement

สำหรับการรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้ทั้งสองประเทศได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก ความเป็นอยู่ที่ดีในยูเครนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากภัยสงคราม แม้ความทุกข์ทรมานและความเสียหายในยูเครนจะมากเพียงใด การประเมินชีวิตในเดือนกันยายน 2565 ยังคงสูงกว่าผลพวงจากความขัดแย้งในปี 2557

ความเชื่อมั่นในรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นในปี 2565 แต่ผลสำรวจระบุว่า ในยูเครนมีมากกว่าในรัสเซีย โดยการจัดอันดับปีนี้ รัสเซียอยู่ในอันดับที่ 70 และยูเครนอยู่ในอันดับที่ 92

วันความสุขสากล
ภาพจาก pixabay

20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในปี 2023

 1. ฟินแลนด์
 2. เดนมาร์ก
 3. ไอซ์แลนด์
 4. อิสราเอล
 5. เนเธอร์แลนด์
 6. สวีเดน
 7. นอร์เวย์
 8. สวิตเซอร์แลนด์
 9. ลักเซมเบิร์ก
 10. นิวซีแลนด์
 11. ออสเตรีย
 12. ออสเตรเลีย
 13. แคนาดา
 14. ไอร์แลนด์
 15. สหรัฐอเมริกา
 16. เยอรมนี
 17. เบลเยียม
 18. สาธารณรัฐเช็ก
 19. สหราชอาณาจักร
 20. ลิทัวเนีย
Afghanistan จาก pixabay
Afghanistan จาก pixabay

20 ประเทศที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลกในปี 2023

 1. อัฟกานิสถาน
 2. เลบานอน
 3. เซียร์ราลีโอน
 4. ซิมบับเว
 5. คองโก
 6. บอตสวานา
 7. มาลาวี
 8. คอโมโรส
 9. แทนซาเนีย
 10. แซมเบีย
 11. มาดากัสการ์
 12. อินเดีย
 13. ไลบีเรีย
 14. เอธิโอเปีย
 15. จอร์แดน
 16. โตโก
 17. อียิปต์
 18. มาลี
 19. แกมเบีย
 20. บังกลาเทศ