มติชนจัดใหญ่ เฮลท์แคร์ 2023 “เกษียณสโมสร” ตรวจสุขภาพฟรี! 29 มิ.ย.-2 ก.ค.

health Care 2023

เครือมติชน ผนึกกำลังพันธมิตรสุขภาพทั้งภาครัฐ-เอกชน จัดมหกรรมสุขภาพยิ่งใหญ่สุดในประเทศ Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ เปิดโลกความสุขของคนรักสุขภาพวัยก่อนเกษียณ วัยเกษียณ และครอบครัวผู้ดูแล หลังไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ พบบริการตรวจสุขภาพฟรี เวทีเสวนา เวิร์กช็อปเพื่อคนรักสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ช็อปปิ้งสินค้าเพื่อสุขภาพ พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ 15 ปี เริ่ม 29 มิ.ย.-2 ก.ค.  ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

กลับมาอีกครั้ง ฉลองครบปีที่ 15 สำหรับงานมหกรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตรสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยกระดับการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” เพื่อรับมือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

แม้มีการคาดการณ์ว่า สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะพบว่า โลกของผู้สูงวัยได้ก่อให้เกิดความท้าทายครั้งสำคัญ นิยามของคำว่า ผู้สูงอายุ young old หรือ yold หรือที่สื่อในต่างประเทศใช้คำว่า silver age ซึ่งมีอายุระหว่าง 65-75 ปี นั้นกลับมีพลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (disruption) ของโลกยุคนี้อย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเงินมากที่สุดและกล้าใช้จ่าย มีการศึกษาดี มีประสบการณ์ชีวิตที่สูงมาก มีความสามารถทางดิจิทัลเทคโนโลยีไม่แพ้คนรุ่นใหม่ ที่สำคัญคือยังแข็งแรง สามารถทำงาน ท่องเที่ยว มีบุคลิกที่แอ็กทีฟ ดูอ่อนกว่าวัย และมีสุขภาพดี ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างสมดุลทั้งสุขภาพกายและจิตใจอย่างมีคุณภาพ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จึงจับมือองค์กร และหน่วยงานพันธมิตรสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ทั้งเตรียมพร้อมคนในวัยทำงานก่อนเกษียณ ตลอดจนส่งเสริมผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ โดยเน้นการดูแลในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ จึงนับเป็นการเปิดโลกแห่งความสุขของคนรักสุขภาพทั้งวัยก่อนเกษียณ วัยเกษียณ และครอบครัวผู้ดูแล

การจัดงานในครั้งนี้จะเนรมิตงานให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อคนรักสุขภาพในมิติต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.เมืองสุขภาพ (health check) บริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ เช่น ตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (คัดกรองมะเร็งเต้านม), ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI), ตรวจรักษาโรคผิวหนังด้วยเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียมอัลตราไวโอเลตบี, ตรวจหาความเสี่ยงโรคไต, ตรวจหาความเสี่ยงไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจวัดมวลกระดูก, บำบัดอาการปวดด้วยเครื่อง laser shock wave ultrasound, ตรวจรักษาแบบศาสตร์การแพทย์แผนจีน (การแมะ) ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ และเขียนใบสั่งยาจีน เป็นต้น

เสริมทัพแบบจัดเต็มด้วย การตรวจเฉพาะทาง จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ (caries-risk assessment) เคลือบฟลูออไรด์ และแนะนำการแปรงฟัน ตรวจรักษาฟัน ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ตรวจเฉพาะทางการได้ยิน (นิทรรศการบ้านนก) โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Advertisement

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจเฉพาะทางจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่จะมาให้บริการตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเฉพาะทางด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้แก่ การตรวจดูความผิดปกติภายในดวงตาด้วยเครื่อง slit lamp การตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่อง tonometer ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดความดันลูกตา ชนิด noncontact tonometer การตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่อง auto refractometer เพื่อดูค่าสายตาสั้น ยาว สายตาเอียง องศาการเอียง ตลอดจนความยาวของกระบอกตา และการตรวจดูความผิดปกติภายในจอประสาทตาด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ หรือเครื่อง OCT

พิเศษที่สุด สำหรับผู้ป่วยเฉพาะผู้มาตรวจคัดกรองภายในงาน ที่ตรวจพบโรคตาต้อกระจก และเข้าเกณฑ์ต้องทำการผ่าตัดตา ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะมีการนัดหมายวันผ่าตัดให้ผู้ป่วยฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด จำนวน 50 ดวงตา อีกด้วย

และเพื่อเฉลิมฉลอง 15 ปี งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ มติชน จึงขยายขอบข่าย และยกระดับกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ด้วยการเปิดห้อง “ตรวจพิเศษ Health Trend 2023” อาทิ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยการ x-ray และแปลผลด้วย นวัตกรรม AI รู้ผลภายใน 3 นาที เพื่อช่วยคัดกรองภาวะมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ตรวจคัดกรองสมองเสื่อมเบื้องต้น, ตรวจคัดกรองการล้ม ประเมินและให้คำแนะนำในการฟื้นฟู/ออกกำลังกายที่บ้าน ตรวจวิเคราะห์ผิวหน้าด้วยเครื่องสแกนผิว 4D เป็นต้น

2.เวทีเสวนา พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการป้องกัน การรักษา ตลอดจนการฟื้นฟู ดูแลร่างกายในมิติต่าง ๆ เช่น เรื่องล้มเรื่องใหญ่ ภัยผู้สูงอายุ โดย ศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปัญหาการได้ยินกับความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม โดย อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร แพทย์เฉพาะทางด้านโสตประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Silver Age สุขใจ ธุรกิจยุคใหม่เพื่อผู้สูงอายุ โดย นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

Advertisement

และคุณขนิษฐา คันธะวิชัย “KIP Care” Startup กับบริการพาผู้สูงอายุหาหมอโดยเน้น “คนไปเป็นเพื่อน”, สร้างบ้าน ปรับที่พักให้ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยเก๋า โดย เอสซีจี และ ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ และ Head of Happiness Science Hub ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน, มวลเมฆสื่อความหมาย กับ “ชายผู้หลงรักมวลเมฆ” โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี เอ็มเทค เป็นต้น ปิดท้ายด้วยกิจกรรมบันเทิงด้วยความสนุกของทุกวัน

3.เวิร์กช็อปเพื่อคนรักสุขภาพ เช่น สุดยอดชาสมุนไพร สไตล์ anti-aging, “พับกระดาษ” มหัศจรรย์ป้องกันนิ้วล็อก สูงวัยดิจิทัล เปิดโลกแสนสนุก ไลน์-เฟซบุ๊ก-TikTok เพื่อผู้สูงวัย, มีปัญหา ปรึกษาหมอความ “รอบรู้กฎหมายก่อน-วัยเกษียณ” make over ปรับลุก ย้อนวัย เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในวันเดียว เป็นต้น

4.มาร์เก็ตเพลส (marketplace) ช็อปสนุกสุดมันกับสินค้าและบริการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผู้ประกอบการ อาทิ ยา, อาหารเสริม, แพ็กเกจตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ, แพ็กเกจเสริมความงาม ชะลอวัย, อาหาร, เครื่องสำอาง, นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ฯลฯ รวมทั้งธุรกิจ startup ที่สนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพ เช่น ธุรกิจการให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ คอนโดฯผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งยังจัดพื้นที่ให้บริการเพื่อความผ่อนคลาย เช่น สปา นวดไทย รวมทั้งจำหน่ายหนังสือเพื่อสุขภาพ

ปิดท้ายด้วย 5.charity กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล สอยดาวลุ้นรางวัล เพื่อนำรายได้มามอบให้สาธารณกุศล พร้อมปะทะไหล่ดารา คนดัง ไอดอล ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศการร่วมกิจกรรมให้สนุก มัน และมีสีสันมากยิ่งขึ้น

พิเศษสำหรับคนที่ต้องการเช็กสุขภาพการเงิน ธนาคารทิสโก้ และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ช่วยผลักดันให้คนไทยสามารถ “พลิกโฉมวางแผนเกษียณสู่เมกะเทรนด์” เตรียมพร้อมวัยเกษียณให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะมีการจัดบูทบริการให้คำปรึกษาตอบโจทย์ลูกค้าแบบองค์รวมทั้ง “กองทุน-ประกัน” และโปรโมชั่นพิเศษ รวมถึงให้ความรู้บนเวทีสัมมนาในงาน เพื่อให้คนไทยวางแผนเกษียณได้อย่างมีศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการและรองรับการมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น

ภายในงานยังมีแคมเปญพิเศษ 15 ปี Thailand Healthcare 2023 ยิ่งเก๋า ยิ่งได้ เพียงแสดงบัตรประชาชนแล้วอายุเข้าเกณฑ์ 70, 80 และ 90+ ก่อนเข้างาน ก็รับของขวัญฉลองวัยได้ทันที พร้อมกิจกรรมโปรโมชั่นสุดปัง ทั้งคูปองส่วนลด สินค้าราคาพิเศษ และสินค้าแจกฟรี

กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ บอกได้คำเดียวเลยว่า ห้ามพลาด ! พบกันวันที่ 29 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค.นี้ เวลา 10.00-20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน ทางออกที่ 2