7 หนังสั้น สะท้อนความรัก สังคมผู้พิการ ผ่านอีเวนต์ออนไลน์

 

ภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการ 7 Inspirations “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ” เป็นอีกแรงบันดาลใจให้คนพิการได้ลุกขึ้นทำตามความฝันจากทุนสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้ฤกษ์เปิดตัววันที่ 7 กันยายน 2564 ทาง FB live เพจ 7 Inspirations ในรูปแบบ virtual concert, ผ่าน zoom meeting รูปแบบอีเวนต์ออนไลน์ เวลา 13.00-15.00 น.

โครงการนี้มาจากผลงานวิจัยเรื่อง “แผนการสื่อสารสังคม เพื่อสร้างเจตคติที่ดีด้านคนพิการ” ของ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สจล. ที่นำเรื่องราวออกสู่สังคม เพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารตั้งแต่วัยเด็กอนุบาล และความเข้าใจจริงต่อความต้องการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผู้ด้อยโอกาส

จากผู้แสดง 7 คน จากความพิการ 7 ประเภท ทุกเรื่องราวมีองค์ประกอบของครอบครัว และสังคมรายล้อมที่ถ่ายทอดมาจากเรื่องจริง ผ่านบทความวิชาการ สื่อสร้างสรรค์ และการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย

Advertisment

สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางด้านสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมให้ความสำคัญเรื่องของเจตคติที่จะทำให้คนพิการไม่มีคนรังเกียจ ทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าสู่การพัฒนาศักยภาพตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งศิลปะ การศึกษา ดนตรี อาชาบำบัด ฯลฯ โดยส่วนตัวที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพราะมีลูกเป็นคนพิการถึงเข้าใจปัญหา จึงรวมตัวกันระหว่างผู้ปกครองเพื่อพิทักษ์สิทธิ พร้อมคอยดูแลสมาชิก ทั้งเรื่องกฎหมาย และอุปสรรคในด้านภารกิจของพวกเขา

“น้องนายน์” ลูกชายของเขาได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงเรื่อง “The Beautiful Mind” 1 ใน 7 เรื่องของโครงการ 7 Inspirations ที่เล่าถึงเรื่องราวของความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวที่มีผู้พิการทางด้านสติปัญญา

นับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างเจตคติที่ดีต่อสังคม เหมือนเริ่มให้เราเปลี่ยนความคิด พร้อมเปิดกว้างให้สังคมร่วมรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ เหล่านี้ก้าวตามความฝันสู่โลกแห่งความสุขได้จริง ๆ

ติดตามชมภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่องได้ที่ YouTube Channel : https://youtube.com/channel/UC8CpDKC-Vjd4UqsUKbJLOdQ และ https://www.facebook.com/7Inspirationsmovies

Advertisment