ปลุกอีเวนต์ “กัญชา-สมุนไพรไทย” Hi Life Thailand ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ผู้เขียน : ปนัดดา ฤทธิมัต

เมื่อ “กัญชา” ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ชมรมประกอบอาหารด้วยสมุนไพรไทย หรือ Club of Thai Herbal Cuisine (Club of T.H.C.) ได้เห็นถึงประโยชน์ของพืชกัญชาและสมุนไพรไทยที่จะเสริมศักยภาพของ gastronomy tourism ด้วยการนำ “อาหาร” และ “การท่องเที่ยว” มาแมตชิ่ง หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “Hi Life Thailand”

จัดอบรมเชฟนำร่องโครงการเพื่อชาติ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐ นำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และกรมอนามัย ภาคธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และภาคเอกชน “เคทีซี” หรือบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้มองเห็นโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมตอบโจทย์ โดยเปิดอบรมหลักสูตรกัญชาและสมุนไพรในอาหาร-เครื่องดื่มเป็นยาสำหรับเชฟมืออาชีพ (Food Beverage Cannabis Chef หรือ FBCC) โดยวิทยากรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้เชฟมีความรู้และนำไปปรุงอาหารอย่างถูกต้อง

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศที่มีนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และส่งเสริมให้พืชกัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนไทยทุกคน

วัฒนธรรมพื้นถิ่นจึงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการผสมผสานสมุนไพรหลากหลายชนิด ตามคอนเซ็ปต์ “กินอาหารเป็นยา” การตั้งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมีความรู้ที่จะนำสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ไปปรุงอาหารให้มีรสชาติที่ดีและอร่อย เป็นประโยชน์กับสุขภาพ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

ดัน Medical Tourism สู่ Lifestyle ท่องเที่ยว

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งขับเคลื่อน ตั้งแต่เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การเรียนรู้กัญชา กัญชง การจัดหลักสูตรมัคคุเทศก์ ท่องเที่ยวกัญชาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

คมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เสริมว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเจอวิกฤตมานานถึง 3 ปีแล้ว เพราะผลกระทบของโควิด-19 ทุกคนคาดหวังว่า หลังสถานการณ์คลี่คลาย คนส่วนใหญ่จะหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น การนำเรื่องการท่องเที่ยวและสุขภาพมารวมกันจึงเป็นสิ่งที่ดี โดยไม่ให้เป็นเรื่องของ medical tourism อย่างเดียว แต่อยากทำให้เป็น lifestyle มากกว่า พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ติดอันดับต้น ๆ ของโลกพืชกัญชาของไทยมีคุณประโยชน์มหาศาล เมื่อรัฐปลดล็อกให้ถูกกฎหมาย เราควรนำมาใช้และสร้างสรรค์และหลากหลายทั้งมิติท่องเที่ยว นำกัญชาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ใหม่ ๆ เชื่อว่า ตลาดท่องเที่ยวจะคึกคักขึ้น

ซึ่งทาง สทน.ได้ทำงานใกล้ชิดกับชมรม และภาครัฐ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ ล่าสุด ได้รับการตอบรับ
จากโรงแรม เอเย่นต์ทัวร์ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมบ้างแล้ว ที่พร้อมขานรับโครงการ Hi Life Thailand

KTC จัดแคมเปญ “เที่ยว ชิม ลิ้มรสอาหาร”

ประณยา นิถานานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เคทีซีเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวในรูปแบบ gastronomy tourism ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเรื่องอาหารเป็นประสบการณ์ของการเดินทาง บัตรเครดิตเคทีซีจึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเรื่องกัญชา สมุนไพรไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เคทีซีออกแคมเปญ “เที่ยว ชิม ลิ้มรสอาหารระดับเชฟมืออาชีพ กับเมนูสมุนไพรใบกัญชา” ให้สมาชิกบัตรเคทีซีได้เลือกจองร่วมกิจกรรมตลอดปีนี้ เช่น Chef’s Table และการอบรม Cooking Class ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงทริป 2 วัน 1 คืน งานเทศกาลและกิจกรรมออกร้านช่วงปลายปี โดยสามารถรับสิทธิพิเศษ คะแนน X3 ทุกการใช้จ่ายกับพันธมิตรที่ร่วมรายการ หรือรับเพิ่มส่วนลด 130 บาท กับการแลกคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน เมื่อจองผ่าน KTC WORLD ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565-31 มีนาคม 2566

ภูรดา ลิมปนาทไพศาล ประธานชมรม Club of T.H.C. กล่าวทิ้งท้ายว่า ชมรมคาดหวังให้ Hi Life Thailand ในปีนี้แจ้งเกิดอย่างเข้มแข็ง พร้อมผลักดันให้มีกิจกรรมตลอดปี 2565 ไม่ว่าจะเป็น Chef’s Table/Cooking Class และกิจกรรมท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อให้ทุกคนสัมผัสถึงการผ่อนคลายมากกว่าที่เคยเป็นมา

รายชื่อเชฟที่เข้าอบรมหลักสูตร FBCC จำนวน 30 ท่าน ประกอบด้วย 1.กรวิชญ์ น้อยจันทร์ 2.กันต์ อรุณประพันธ์ 3.จักรภูมิ บุณยาคม 4.จาตุรนต์ แก้วประจบ 5.ชลันธร สรรพาณิช 6.ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล 7.ชุมพล แจ้งไพร 8.ณฐิณี จีระลักษณกุล 9.ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข 10.ธนบดี พูลเจริญ

11.ธนวรรธ จำรูญ 12.ธนินธร จันทรวรรณ 13.ธัชพล ชุมดวง 14.ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี 15.เบญจสิทธิ์ เจริญพุฒ 16.แบงค์ เจตะสานนท์ 17.ปวินท์ อุทัยชัยศิริ 18.ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร 19.ปุญญเนตร ธนัพประภัสน์ 20.พงศกร เจียรสาธิต


21.พงษกร บุญรักษา 22.พนัส บุญญานิตย์ 23.พัทธนันท์ ธงทอง 24.ภาณุพงศ์ นุชม่วง 25.ภูเก็ต กาญจนวิโรจน์ 26.รัชภาส ยังเอกสกุล 27.รัฐพล เทียมรัตน์ 28.ลักษณาวดี ศรีพรสวรรค์ 29.สุวิทย์ เจียมฉวี และ 30.อัณณ์ธัญมน นาเจริญวุฒิกุล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ